Fakta om Lokaliseringsrådet

Arbejder blandt andet for: [ Større efterspørgsel efter og adgang til lokale fødevarer. [ Større viden hos forbrugere om madens kvalitet og oprindelse. [ Produktudvikling og innovation af lokalt forankrede fødevarer i alle typer virksomheder. [ Bredere kontakter mellem producenter, detailhandel og forbrugere. [ Vejledning til lokale iværksættere. [ Fokus på lokalt producerede fødevarer i uddannelsen af personale i detailhandel og restauration. [ Konkurrencer, hvor der anvendes lokale råvarer. [ Specialiserede fødevaremesser med fokus på fødevarernes geografiske oprindelse.