Lokalpolitik

Fakta om Mors

Morsø Kommune er en del af Viborg Amt, og er beliggende i Limfjorden i det nordvestlige Jylland. Kommunen omfatter øen Mors med Agerø. Mors er 367 kvadratkilometer stor – 38 km lang og 19 km bred. I hovedbyen Nykøbing bor knap halvdelen af øens befolkning, hvor den øvrige befolkning lever i større eller mindre landsbysamfund. Spredningen er karakteristisk for Mors, hvilket de 34 kirker på øen vidner om. Den ældste bevarede bygning er det statslige Dueholm Kloster, der blev grundlagt af johanitterordenen i 1371. Klosteret er øens eneste kloster og nu øens nationalmuseum. De omkringliggende kommuner: Thisted, Sydthy, Thyholm, Spøttrup, Sallingsund og Sundsøre. Befolkningstal pr. 1. januar 2004: 22.638 Kommunal udskrivningsprocent: 20,80 Kommunal grundskyldspromille: 13,00 Kirkeskatteprocent: 1,22 Amtskommunal udskrivningsprocent: 12,50 Borgmester: Egon Pleidrup Poulsen, Socialdemokratiet 1. viceborgmester: Aage Brusgaard, Fremskridtspartiet 2. viceborgmester: Uffe Korsgaard, Venstre Større byer i kommunen : Nykøbing M., Øster Jølby og Sundby. Først sen broforbindelse: Vilsundbroen 1939 og Sallingsundbroen 1978 Færgeforbindelse over Nees Sund og Feggesund Mors har overvejende frugtbar jord, hvorfor området er et af de tættest bebyggede landområder i Danmark. Hele 80 pct. er opdyrket. Mange vindmøller på grund af gunstige vindforhold. Landbruget spiller en stor rolle, men antallet af gårde er mere end halveret siden 1970 Ved Vodstrup findes Morsø Landbrugsskole. Desuden stor beskæftigelse inden for moler-, jern- og metal-, træ- og møbel- samt næringsmiddelindustri. De vigtigste industriområder ligger i Nykøbings nordlige udkant og i forbindelse med Morsø Food Park ved Erslev. Fiskeriet er især koncentreret omkring muslinger Langs kysterne fine badestrande og flere campingpladser. Kun få sommerhusområder. Tæt ved den genskabte Legind Sø syd for Nykøbing ligger Jesperhus Blomsterpark og Feriecenter, der med blomsteranlæg, tropehus og fritidsaktiviteter årligt tiltrækker 300.000 besøgende. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi og www.morsoe.dk