Fakta om nyt forslag

Forslaget til indsatsregulering i Kattegat bunder i fiskerierhvervets generelle utilfredshed med fiskeripolitikken. Oplægget indebærer, at fiskerne vil blive ansvarlige interessenter i forvaltningen af havets ressourcer sammen med myndigheder og biologer. Kan vi basere vores fiskeriforvaltning udelukkende på indsatsregulering? Dette spørgsmål har en arbejdsgruppe under Nordsø RAC beskæftiget sig med og konkluderer, at ren indsatsregulering skal afprøves i et farvandsområde, som både bestandsmæssigt, geografisk og "landemæssigt" er overskueligt i forhold til EU politikken. Kattegat foreslås, fordi der er tale om et begrænset antal arter og kun få lande, Danmark, Sverige og Tyskland, har interesser i området. Oplægget omfatter blandt andet, at de fartøjer, som driver fiskeri i Kattegat får tildelt et antal havdage - f. eks. 15 dage - til at drive "frit" fiskeri, mens de nuværende kvoter suspenderes i den femårige forsøgsperiode, der starter 1. januar 2006. Havdage defineres efter gældende EU-regelsæt. Fartøjer kan tilmelde sig i tre måneders perioder og sammenlægge dage kvartalsvis for at opnå bedre fiskeri under hensyn til vejr, rentabilitet eller priser. Et system med lukkede områder vil blive iværksat for at beskytte ungfisk og der planlægges specielle regler med hensyn til genopretning af torskebestanden. Der etableres et overvågningsudvalg med repræsentanter for de nationale myndigheder, videnskabsmænd, forvaltnings- og kontrolmyndigheder, fiskeriforeninger, PO'er, WWF, forbrugere, m.v. På internationalt niveau dannes en styregruppe med bl.a. repræsentanter fra de berørte medlemslande og EU kommissionen.