Pension

Fakta om pensionsopsparing

Traditionel pensionsopsparing: Afkastet på en traditionel pensionsopsparing fastsættes af pensionsselskabet og tilskrives ens konto. Der kan være givet en garanti for en mindsterente på op til 4,5 procent, som selskabet skal leve op til uanset om afkastet er højere eller lavere. Unit Link: Kunden vælger selv, hvordan pensionsformuen skal investeres. Opsparingen er knyttet direkte sammen med investeringer i aktier, obligationer eller andet via investeringsforeninger. Afkastet af investeringerne slår direkte igennem på opsparingen uanset om det går godt eller skidt i de enkelte år. Der er som udgangspunkt ingen garanti. Nye pensionsopsparinger: Pensionsselskabet styrer investeringerne udfra kundens alder og risikovillighed. Men modsat de traditionelle opsparinger er der ingen garanti for afkastets størrelse. Risikoen mindskes med alderen. Produkter af den type tilbydes blandt andet af Danica, Nordea, AP Pension og Codan.