Fakta om Saltholm

København , fredag /ritzau/ * Saltholm ligger som en langstrakt pandekage midt i Øresund. * Øens historie strækker sig tilbage til 1200-tallet. * Øen, der har fem indbyggere, er privatejet og er ca. 18 kvadratkilometer. * I 1873 solgte staten øen til grundejerne på Amager, der stiftede Saltholmejerlauget. * Øen ejes i dag af ca. 180 medlemmer af ejerlauget, alle med matrikler på Amager. * Landbrugsdriften er bortforpagtet i 2004, og øbo Markus Sørensen varetager kvægdriften og landskabspleje på Saltholm. * Der er hverken el eller ferskvand på øen. Strømmen får øboerne fra vindmøller og dieselgeneratorer. * Postbåden Kristina F kommer to gange om ugen lastet med vanddunke og andre fornødenheder ovre fra fastlandet. * Øen rummer Danmarks største edderfuglekoloni. /ritzau/