EMNER

Fakta om Skovens Dag

{ Skovens Dag er en dag, hvor 66 skove landet over inviterer til oplevelser og aktiviteter for hele familien. Dagen markeres med en række arrangementer i Nordjylland. { Statsskovdistrikterne har tre fra kl. 10-16 med en lang række aktiviteter: Buderupholm Statsskovdistrikt ved Jamborettepladsen tre kilometer syd for Skørping mod Arden/Astrup. Nordjyllands Statsskovdistrikt ved Råbjerg Mile. Gratis busser fra P-plads ved Bunkenhus på Råbjergvej. Thy Statsskovdistrikt ved Svinkløv Klitplantage - skiltning fra Svinkløvvej. Det er gratis at deltage. { Tofte Skov (Lille Vildmose) inviterer til vandretur kl. 13-17. Mødestedet er den off. P-pladsen ved Kattegat Strandcamping. Gratis. { Jagt- og Skovbrugsmuseet på Dorf Møllegård kl. 12-16. Mange aktiviteter. Entre. Storskovvej 39, Dorf v. Dronninglund. { Gybels Plantage v. Sæby. Kl. 10-16. Mange aktiviteter. Gratis. Indgang fra Kjeldsgårdsvej. { Friluftslaboratoriet Mosely Kl. 11-14. Mange aktiviteter. Gratis. mellem Nonneholt og Hem Skov syd for Mariager. { Skovens Dag har sin egen hjemmeside: www.skovensdag.dk Danmarks skove {11 % af Danmark er dækket af skov. Det samlede skovareal er i 2000 opgjort til 486.000. Heraf er 37 procent løvtræer, 63 procent nåletræer. { Folketinget besluttede i 1989 at fordoble Danmarks skovareal så det i 2100 bliver omkring 20 procent af Danmarks areal. Siden da er skovarealet vokset med cirka 3000 hektar om året. Det er løvskov, især eg, vi får mere af i øjeblikket. Tilplantningen sker især i Jylland. { Over 70 % af skovene er private. 46 procent ejes af Danmarks skove af private personer og 26 af andre private parter, fx fonde. 23 procent af Danmarks skove ejes af Staten og fem procent af andre offentlige institutioner, fx kommuner. { I alt er der 26.000 skovejendomme i Danmark. De fleste er meget små, fx dækker de 17.000 mindste tilsammen 35.000 ha eller 7 % af det samlede skovareal. { I alt der cirka 75 millioner kubikmeter træ i Danmarks skove. Det svarer til en terning der er 420 meter på hver led. Hugsten er knap to millioner kubikmeter om året, mens tilvæksten er mellem tre og fire millioner kubikmeter. { Skovene producerer verdens mest miljøvenlige råstof - træ. Træ er CO2-neutralt og fornyeligt. Skovene beskytter grundvandet. Der bruges næsten ingen sprøjtemidler i skovene. Skovene giver levesteder for dyr og planter. Skovene huser mere liv end noget andet sted i Danmarks natur. 90 % af alle voksne danskere er i skoven mindst en gang om året. De er det mest brugte fritidstilbud overhovedet. { Kilde: Dansk Skovforening