Bortførelser

Fakta om Søren Kam-sagen

Bruxelles, onsdag Af Erik Høgh-Sørensen, Ritzaus korrespondent Fakta om Søren Kam-sagen * Søren Kam, født 2.11.1921, leder i 1943 den nazistiske Schalburgskole i Danmark. I juni 1943 foreslår han under et af adskillige møder med den rigsbefuldmægtigede Werner Best, at schalburgfolkene skal lave “væbnet antiterror” mod danske civile for derved at bekæmpe modstandsbevægelsen (kilde: Tysklands Forbundsarkiv, samt Bests tjenestekalender). * Fire af besættelsestidens fem værste danske krigsforbrydere, målt i antal drab, hører i sommeren 1943 under Kam. En af disse begår senere 55 terrordrab og 12 drabsforsøg (kilde: Petergruppesagen). * Den 30. august 1943 bortfører Kam og to andre danske nazister den tyskkritiske journalist Carl Henrik Clemmensen, der få timer senere dræbes af otte skud fra tre pistoler og efterlades i en øde grøftekant. Alle skud er affyret samtidigt og fra nært hold, og projektildele fra alle tre pistoler findes i liget (kilde: Obduktionsrapport, 31.8.1943). * En SS-domstol i Berlin roser i september 1943 gerningsmændene med begrundelsen “ret er dét, som gør folket nytte”. (kilde: Tysklands Forbundsarkiv). * Kam hævder i årtier, at han kun har skudt mod liget af Clemmensen. Foreholdt obduktionsrapporten erkender Kam i 1998, at den hidtidige forklaring ikke passer. I stedet siger han, at den ubevæbnede Clemmensen pludselig gik til angreb på sine tre bevæbnede bortførere. Derfor ser Kam sin handling som “nødværge”. Den bayerske anklagemyndighed accepterer denne forklaring. (kilde: Bayerns Statsadvokatur, afg. 20.7.1999). * Kam lyver, da han i 1956 får det tyske statsborgerskab, som siden beskytter ham mod udlevering (kilde: Bayerns Statsadvokatur, afg. 22.4.1971 og 20.7.1999) * Statsadvokat Erik Merlung betegner Bayern som “de gamle nazisters hovedkvarter”, hvorefter det ville være en “parodi” at bede München føre sag mod Kam (kilde: Aktuelt 29.1.1996).w * Kam har gennem årene været aktiv i nazistiske krigsveteranstævner i Østrig. Da Kam opdages ved et stævne i 1995, indhenter han juridisk bistand fra nazinetværket “Stille Hilfe”, hvis jurist Klaus Goebel er specialist i at hjælpe krigsforbrydere i knibe, bl.a. den holocaustbenægtende historiker David Irving. * Danmark udsteder først en Interpol-efterlysning på Kam i 1999. Forinden har kontorchef i Justitsministeriet Jakob Scharf afvist, at der skulle være behov for en fængslingskendelse. * En EU-arrestordre anvendes første gang, forgæves, i 2005. Først fra august 2006, to år for sent, overholder Tyskland den aftale, som de 25 medlemslande har indgået om at indføre EU’s arrestordre. Den nye tyske lov testes nu fra dansk side med en ny arrestordre på Kam. /ritzau/