Lokalpolitik

Fakta om strukturreformen

:Strukturreformen består af 48 love fordelt på 14 ministerområder. Flere af lovene er ren teknik, hvor for eksempel ordet "amt" erstattes af ordet "region". De love er der bredt flertal for, men de love, der for alvor ændrer struktur og opgavefordeling, er der kun i få tilfælde bredt flertal for. Områder med brede flertal: Indenrigsministeriet: S og R stemmer som minimum for to af de 12 love på området. Den ene er en tryghedsaftale for de statslige ansatte og den anden er loven, der inddeler landet i 98 kommuner. Kulturministeriet: S og R stemmer for alle fire love på området, som blandt andet omfatter en aftale om musikskolerne. Trafikministeriet: S og R stemmer for alle tre love, som blandt andet regulerer antallet af statsveje og trafikselskaber. Erhvervsministeriet: S og R stemmer for den ene lov på området, som allerede var mere eller mindre på plads før sammenbruddet. Områder hvor Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti står alene Indenrigsministeriet: Ti love, hvor de helt store er afskaffelse af amterne og hele finansieringsdelen. Her ville S og R have flere opgaver til regionerne og bedre overblik over økonomien. Beskæftigelsesministeriet: To love om kommunal beskæftigelsesindsats, hvor S og R hellere ville have beholdt det hos staten. Socialministeriet: To love om blandt andet ansvaret for specialinstitutionerne, hvor S og R ville have flere flyttet til regionerne. Miljøministeriet: Syv af otte love, som blandt andet giver kommunerne kontrol over fredning, vandløb og grundvand. S og R havde ønsket mere til regionerne Skatteministeriet: Fem love om blandt andet skattecentre. Lovene blev som de første i kommunalreformen vedtaget i går. Udeståender: Undervisningsministeriet Fire love, hvor S og R i dag forhandler om en aftale, der skal hjælpe gymnasierne i udkantsområderne.