Retspleje

Fakta om udvalget

[ Det udvalg, som Justitsministeriet planlægger at nedsætte for at få undersøgt politiklagesystemet, får 15 medlemmer med landsdommer Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret, som formand, og professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen, Århus Universitet, fra den juridiske forskningsverden. De øvrige 13 medlemmer skal ifølge Justitsministeriets planer være repræsentanter for: - Rigsadvokaten - Foreningen af Statsadvokater - Rigspolitichefen - En politidirektør - Foreningen af Offentlige Anklagere - Politiforbundet i Danmark - Den Danske Dommerforening - Landsforeningen af Politiklagenævn - Advokatrådet - Foreningen af Beskikkede Advokater i København og Landsforeningen af Beskikkede Advokater - Amnesty International - Kommunernes Landsforening - Justitsministeriet [ Justitsministeriet beder udvalget om at overveje, om den gældende ordning fungerer tilfredsstillende, eller om der er behov for at foretage ændringer af klageordningen -eventuelt vidtgående ændringer af klageordningen. [ Desuden skal udvalget sikre, at politiklagesagerne gennemføres hurtigt, og Justitsministeriet vil gerne have konkrete forslag til, hvordan man opnår det. [ Endelig skal udvalget komme med forslag til nye lovbestemmelser i det omfang, udvalget mener, at der er behov for lovændringer.