Fakta om undersøgelsen

] 1004 danskere over 15 år blev bedt bedømme ni samfundsproblemer. De skulle placere hvert problem på en skala fra et til syv, "hvor et er lig med et meget lille eller ikke-eksisterende problem, som samfundet ikke behøver prioritere særligt højt sammenlignet med andre udfordringer, og syv er et meget stort problem, som samfundet bør prioritere meget højt". ] Alle interviews blev gennemført over telefon, og besvarelsesprocenten var 64. ] Søjlens ni samfundsproblemer blev formuleret af et dommerpanel på baggrund af 49 bud fra forskellige repræsentanter og iagttagere. ] Ifølge professor Ove Kaj Pedersen kan den måde, nogle af problemerne er formuleret på, have påvirket resultatet en smule. Resultatet stemmer dog overens med tidligere undersøgelser af danskernes syn på samfundet.