Fakta spildt på forsker

TERROR:Terrorforsker og lektor ved Aalborg Universitet ¿ Johannes Dragsbæk Schmidt ¿ har (20.10.) forfattet et læserbrev, hvor han beklager sig over mit indlæg (¿Terrorforsker mangler viden¿, 13.10.). I indlægget argumenterer jeg blandt andet for, at den palæstinensiske organisation PFLP-GC, der stod bag to terrorbomber i København i 1985, ikke kun er ¿marxistisk inspireret¿, som lektor Johannes Dragsbæk Schmidt påstår. Jeg påpeger, at det er almindeligt anerkendt, at PFLP-GC har modtaget økonomisk støtte af det islamiske Iran og har forbindelser til det islamiske Hizbollah (¿Guds Parti¿, red.) i Libanon, og jeg citerer fra et interview, hvor lederen af PFLP-GC ¿ Ahmed Jibril - siger følgende: ¿Vore relationer til dem (islamisterne blandt palæstinenserne, red.) er særdeles gode. Vi har politisk og praktisk samarbejde med dem og udveksler informationer.¿ (¿Man sætter pris på hans hoved¿, Politiken 21.11.1993). PFLP-GC¿s samarbejde med Iran, Hizbollah og islamister blandt palæstinenserne forklarer Johannes Dragsbæk Schmidt imidlertid på denne måde: ¿Med andre ord har PFLP-GC måske foretaget en taktisk ændring i sit valg af alliancepartnere og retorik.¿ Måske. Måske ikke. Under alle omstændigheder bliver Johannes Dragsbæk Schmidts argumentationsform til en boomerang, der rammer ham selv i nakken. Johannes Dragsbæk Schmidts påstand om, at PFLP-GC¿s islamiske orientering blot er en taktisk ændring i valg af alliancepartnere og retorik, kan nemlig med lige så megen ret anvendes i forbindelse med organisationens mulige udgangspunkt som ¿marxistisk inspireret¿. Den tidlige marxistiske inspiration kan - for nu at gøre brug af Johannes Dragsbæk Schmidts egne ord - ligeså vel være et udtryk for ¿valg af alliancepartnere og retorik¿. Trods det åbenlyse i ovenstående fastholder Johannes Dragsbæk Schmidt, at PFLP-GC er ¿marxistisk inspireret¿, og at organisationens islamiske orientering blot er et pragmatisk udtryk for valg af alliancepartnere og retorik. Denne påstand passer desværre for Johannes Dragsbæk Schmidt dårligt overens med det faktum, at PFLP-GC allerede i 1989 svor at dræbe forfatteren Salman Rushdie, fordi Rushdie med sin bog ¿De sataniske vers¿ havde fornærmet islam. I den britiske avis The Independent kunne man allerede i 1989 orientere sig om PFLP-GC¿s islamiske orientering. I artiklen ¿Palestinian radical vows to kill Salman Rushdie¿ (The Independent 06.03.1989) stod der følgende: ¿¿We in the PFLP-GC will confront this new conspiracy (against Islam) and work to execute the legal action against Rushdie,¿ he (Ahmed Jibril ¿ lederen af PFLP-GC, red.) said in a statement. Mr Rushdie would be hunted down and killed ¿wherever he is found, in order to defend Islam and its prophet¿.¿ Meddelelsen fra Ahmed Jibril/PFLP-GC citerede desuden flere koranvers. Salman Rushdie har aldrig været en del af Israel-Palæstina-konflikten, og at Rushdie bliver genstand for PFLP-GC¿s mordtrusler, fordi han med sin bog ifølge Ahmed Jibril har fornærmet islam og profeten, er et ganske tydeligt billede på, at PFLP-GC i 1989 var mindst ligeså islamisk orienteret som ¿marxistisk inspireret¿. Det står tydeligt for enhver, og det burde det efterhånden også gøre for Johannes Dragsbæk Schmidt. Desværre lader det til, at Johannes Dragsbæk Schmidt stik imod virkelighedens hændelser fastholder, ¿at der aldrig har været et muslimsk relateret terrorangreb i Danmark¿. Det er ærgerligt, at Johannes Dragsbæk Schmidt på baggrund af stivnakkethed eller ærekærhed ikke tager imod den mulighed, han har fået foræret, til at revidere sin oprindelige ¿ fejlagtige ¿ position. Men det må konstateres, at argumentation, fremlæggelse af kilder og hårde fakta er spildt på lektor Johannes Dragsbæk Schmidt. Som om ovenstående ikke var slemt nok, har der ydermere sneget sig en sigende fejl ind i Johannes Dragsbæk Schmidts læserbrev, da lektoren omtaler attentaterne i København i 1985 som rettet mod ¿amerikanske og israelske interesser¿. Den terrorbombe, der eksploderede ved synagogen i Krystalgade, var ikke rettet mod israelske interesser. Synagogen i Krystalgade er ikke, som Johannes Dragsbæk Schmidt skriver, en ¿israelsk interesse¿. Synagogen er derimod en jødisk institution hjemmehørende i Danmark og indviet i 1833 mere end 100 år inden staten Israels oprettelse. At Johannes Dragsbæk Schmidt ikke magter eller ikke er villig til at skelne mellem jødiske og israelske interesser siger ligesom det meste.