fakta "sundhedstjekket"

Der fjernes støtte fra de mest jordbesiddende landmænd og gives, relativt set, mere til de mindre. A: En landmand, som får under 37.200 kr. om året i EU-støtte, berøres ikke. B: En landmand, som får mellem 1,5 og 2,2 mio. kr. om året, mister 25 procent. C: En landmand, som får over 2,2 mio. kr. om året, mister 45 procent. Den direkte støtte overføres i stigende grad til miljø- og erhvervsprojekter i landdistrikter. Braklægning afskaffes for at spare penge og skaffe flere og billigere fødevarer. Mælkekvoterne afskaffes i 2015. Det er besluttet, men det skal gøres uomstødeligt. Støtten afkobles fra spørgsmålet om, hvad man producerer. Særlig hjælp til landmænd, der overholder en række krav til dyrevelfærd, fødevarekvalitet og miljø. Særlige støttebestemmelser til landbrug i Østeuropa. Interventionsordninger afskaffes så vidt muligt. De er unødvendige pga. høje fødevarepriser.