Skørping

Fakta vil udvide i Skørping

Fakta i Skørping vil udvide ved at bygge en ny butik i Skørping Center.

Da der har været en del debat om området, pegede formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer (V) i byrådet på, at det er et krav, at taghøjden på den ny bygning skal svare til højden på SuperBest i området. Fakta vil foruden ny forretning også på 1. sal bygge til lægeklinik, hvilket bliver vurderet til at styrke centerfunktionerne i området.