EMNER

Faktaboks

København, torsdag /ritzau/ FAKTA: * Et politisk flertal uden om regeringen besluttede i juni 2002 at nedsætte en kommission med det formål at grave i Farumsagen. * Regeringen er imod forslaget, fordi den frygter, at kommissionens undersøgelser kan kollidere med Bagmandspolitiets farumefterforskning. * Justitsminister Lene Espersen (K) laver arbejdsbeskrivelsen for kommissionens undersøgelse og har sammensat kommissionen i samarbejde med Folketingets udvalg for forretningsorden. * Medlemmerne af kommissionen er formand, landsdommer John Mosegaard, tidligere amtskommunaldirektør i Sønderjyllands Amt Finn Hansen og statsautoriseret revisor Carsten Gerner. Advokat Christian Sinding er indstillet som udspørger. * Undersøgelseskommissionen skal blandt andet undersøge borgmester Peter Brixtofte (V), byrådet, embedsværket, den kommunale revision, aftaler med private virksomheder, politisk misbrug og forskellige ministeriers rolle. * Undersøgelseskommissionen har endnu ikke sat dato på sit første møde. /ritzau/