Skagen

Falck flytter ledelsen

} Falckstationen i Skagen nedlægges 1. september som selvstændig station med egen leder, oplyser Falcks nordjyske områdechef, Torben Christensen. Kurt Petersen, som har været leder af Falck i Skagen siden 1990, skal fra 1. september lede Falckstationen i Hjørring sammen med den nuværende leder, Lars Jensen. Stationen i Skagen bliver fra samme dag underlagt lederen af Falck i Frederikshavn, Tommy Rise, som i forvejen, ud over Frederikshavn, er chef for Falck i Sæby og for hjælpeberedskabet i Ø. Vrå. Kurt Petersen har ved siden af funktionen som stationsleder i Skagen haft et overordnet arbejde med brandbekæmpelse for flere vendsysselske stationer, og den funktion bevarer han efter flytningen til Hjørring.