Aalborg

Falck hyler med ulvene

Fra og med i dag kan man opleve en ny lyd i trafikken - fra ambulancer med blå blink.

AALBORG:Den ny sirenelyds karakteristiske stigende og faldende tone er kendt fra amerikanske film. Lyden er så typisk, at den også har lagt navn til det nye horn, der kaldes et ulvehyl. Det er færdselsstyrelsen, der netop har godkendt ulvehylet, og hos Falck i Nordjylland er der stor tilfredshed med den beslutning, da de nye horn kan høres på betydelig større afstand end det nuværende såkaldte McCloud-horn. - Erfaringer både herhjemmefra og fra udlandet viser, at hornet trænger langt bedre igennem både trafikstøj og musikken fra bilradioen end de nuværende horn, fastslår områdeleder Torben Christensen, Falck i Nordjylland. Sikkerhedsrepræsentant Michael Andersen, Falck i Aalborg, er en af dem, der har presset på for at få lov til at bruge ulvehylet. - Jeg kan huske første gang, jeg brugte det under en test. I samme øjeblik kunne vi se, at bilister betydeligt længere fremme i trafikken begyndte at reagere og køre ud til siden. Det er uhyre frustrerende, når bilister ikke hører, at vi kommer. Når man er på vej ud til et hjertetilfælde og ved, at hvert sekund tæller, så er det lidt svært at holde sig i ro, siger han. Når hornet ikke tidligere er blevet tilladt, hænger det sammen med, at det ligner de gamle luftværnssirener for meget, og man derfor var bekymret for, at folk skulle forveksle dem. Nu er luftværnssirenerne sendt på pension, og der er ikke længer noget problem med at bruge ulvehylet.