Redningsvæsen

Falck løb med det hele

Der vil de kommende år stå Falck på de køretøjer, der fragter nordjyder til og fra sygehuset.

Arkivfoto

Arkivfoto

Et enigt regionsråd har sagt ja til, at Region Nordjylland indgår kontrakt med Falck om at stå for kørslen. Det er ingen overraskelse, at Falck igen får opgaven med ambulancekørsel, for her var selskabet eneste tilbudsgiver. En anden del af patientkørslen - nemlig den såkaldt liggende patienttransport - var udbudt for sig. Her var Falck ikke ene om at byde. Også Beredskabscenter Aalborg lagde billet ind på at udføre denne opgave. Men den endte hos Falck ligesom ambulancekørslen. Kontrakterne træder i kraft 1. april næste år, oplyser konstitueret regionsdirektør Anders Boje. Regionsdirektør Diana Sørensen, Falck i Nordjylland, siger, at hun er glad for, at Falck vandt begge opgaver. - Det handler om cirka 500 arbejdspladser i Nordjylland, så det er klart, at vi har været spændte, siger hun. To slags biler For nordjyderne betyder de to kontrakter, at der som i dag vil stå Falck uden på de biler, der kører med patienter. Men indmaden i bilerne vil fremover i højere grad end nu variere. - Den hastende, akutte kørsel vil ske med ambulancer med alt nødvendigt udstyr. Er der patienter, som skal køres til en planlagt indlæggelse, eller skal køres hjem fra sygehuset, vil vi anvende biler, hvor patienten som i dag ligger på en båre, men hvor der ikke er alt det andet udstyr, ambulancer er udstyret med, siger Diana Sørensen. I løbet af nogle år vil de to typer biler også blive betjent af personale med forskellig uddannelse. Det er Region Nordjylland, der med sit udbud af kørslen i to portioner, har ønsket en klarere skelnen mellem udrykningskørslen og den øvrige patienttransport. Målet har været at spare. Men hvor hvad de to nye kontrakter økonomisk betyder for Region Nordjylland, ønsker Anders Boje ikke at udtale sig om.