Falck rykker ind

Falck skal bringe antallet af langtidssyge ned.

Selv om intentioner på papiret så fine ud, så blev de ikke ført ud i livet i virkeligheden. Antallet af borgere på sygedagpenge er nemlig ikke faldet så meget, som politikere og embedsfolk havde forventet. 192 blev til 20 For et år siden var der 831 borgere, som havde været sygemeldte imellem fem og 52 uger, som er den periode, hvor kommunerne får refusioner fra statskassen. Det tal havde man håbet at kunne skære ned med 192 til 643 ved årets udgang. Sådan gik det imidlertid ikke. Ved årets udgang var tallet nemlig 811. Så målet om 192 færre på sygedagpenge endte med sølle 20 færre. - Der skete en eksplosiv stigning i sygemeldinger i november og december, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Sven Bertelsen (UP). Mens det ser skidt ud med at antallet af de kortere sygemeldinger bragt ned, så er kommunen næsten kommet i mål med de langtidssyge. Det er de, som har været sygemeldte i mere end et år. Når en borger har været syg i mere end et år, smækker staten kassen i, og så er det kun kommunekassen tilbage til at betale. I januar i fjor var 310 borgere i gruppen af langtidssygemeldte. Håbet var, at det tal kunne reduceres med 95 til 215 ved årets udgang. Da 2008 var omme, var der 218 borgere, som var langtidssygemeldte. Falck flytter ind Kampen for at få tallet af sygemeldte har længe været en ulige kamp. Hvis der ikke har manglet arbejdskraft på jobcentret, så har der været problemer med at få de syge kørt gennem systemet med speciallægeundersøgelser og alt det, som bare tager tid og rigtig trælst, både for den syge og de, der skal betale regningen. Nu prøver man så at søge om hjælp i det private erhvervsliv, og arbejdsmarkedsudvalget har haft tre tilbud at vælge mellem. Udvalget indstiller, at kommunen vælger Falck Healthcare til at løse opgaven. Ifølge Falck kan kommunen spare 64 millioner kroner over fire år på udgifter til sygedagpenge, hvis der sættes ind med en ekstra indsats. Falck har bl.a. tilknyttet sit eget sundhedsfaglige personale, såsom læger, fysioterapeuter og psykologer, så ventetiden i sundhedssystemet springes over. Udbuddet er sket efter "No cure - no pay" metoden. Det vil sige, at bliver antallet af folk på sygedagpenge ikke bragt ned, så er der ingen penge. Rent fysisk betyder det, at folk fra Falck Healthcare flytter ind på jobcentret i Hjørring. Men det betyder ikke, at der skal fyres folk i det kommunale, men om at høvle puklen af sager af. - Det her handler meget om penge, men det handler altså også om at få borgerne hurtigt igennem, så de ikke skal vente seks uger her og seks uger der, så kan der måske kun gå et par dage imellem, siger Sven Bertelsen. Nu er det op til økonomiudvalget og byrådet at træffe den endelige beslutning.