Farsø

Falckredder hædret for livredning

Michael Andersen modtog i går Falcks Mindelegat efter livredning i februar

FARSØ:Falckreddere er vant til at stå med liv mellem hænderne. Se blod og ulykke og syge mennesker, som har brug for hurtig hjælp - og reagere hurtigt og effektivt, så livet så vidt muligt kan reddes. Sådan er jobbet bare. Men det er ikke alle Falck-reddere, der også er aktive livreddere ud over tjenesten. Men Michael Andersen, Farsø, er en af dem, der også har reddet liv uden for tjenesten - og det blev han i går hædret fornemt for, da han modtog en af Falckkorpsets største anerkendelser: Sophus Falcks Mindelegat 2002. Den lokale stationsleder, Tommy Sørensen, havde samtidig arrangeret en højtidelighed med de fem andre Falck-reddere fra Farsø-stationen, så Michael Andersen kunne sole sig lidt i hæderen. - Hvert år på korpsets fødselsdag d. 3 oktober uddeles der legater fra Sophus Falcks Mindelegat. For at blive indstillet til et legat er der nogle kriterier, der skal være opfyldt. Et af kriterierne er at medarbejderen skal have udført en livreddende eller særlig indsats udenfor tjeneste. Det er på baggrund af dette kriterie, at jeg har indstillet Michael Andersen fra Station Farsø til legatet. Bestyrelsen har behandlet ansøgningerne og besluttet at Michael Andersen skal tildeles et legat på baggrund af en hændelse i februar måned dette år, forklarede Tommy Sørensen. Michael Andersen takkede for hæderen - og modtog klapsalver. Hurtig reaktion Baggrunden for hæderen er hændelsen den 22. februar, da Falckredderen fra Farsø var på besøg hos sine svigerforældre på Hans Egedesvej i Års. Her råbte genboen pludselig til ham, at de havde et hjertestop ovre ved dem. De var 8 familiemedlemmer, der var samlet og på vej til et week-end ophold, da en af dem pludselig blev dårlig. - Da Michael kommer derover ligger familiemedlemmet på sofaen, og Michael konstaterer at familiemedlemmet er bevidstløs og uden vejrtrækning. Michael får familiemedlemmet ned på gulvet, skaber frie luftveje og giver kunstigt åndedræt et par gange. Herefter begynder familiemedlemmet selv at trække vejret og bliver derefter lagt i aflåst sideleje. Michael får kontakt med ambulancen der var på vej pr. telefon og informerer dem om situationen og kørevej. Efter episoden bliver Michael ved genboen en halv times tid for at snakke hændelsen igennem med familien, berettede Tommy Sørensen fra hændelsen. Med hæderen følger en check på 3.500 kroner.