Falckreddere får nye opgaver

FREDERIKSHAVN:Falckreddere i Frederikshavn får nye opgaver fra 1. marts. De skal transportere rollatorer, hospitalssenge, kørestole og andre hjælpemidler ud til handicappede i kommunen. Falck overtager om en måned opgaven med at servicere handicappede med hjælpemidler, og det job skal integreres med løsning af Falcks andre opgaver, fortæller stationsleder Tommy Rise. Udbringning og afhentning af hjælpemidler vil indgå som en af de opgaver, Falck løser ud fra den nuværende organisation og vognpark. Ikke sådan at ambulancen rykker ud med en rollator. - Nej, vi har en del varevogne, vi kan benytte, og så har vi bestilt to specialkøretøjer med lift, siger Tommy Rise. Opgaven er dog så omfattende, at den ikke kan løses alene med det nuværende personale. - Derfor har vi foreløbig opslået tre stillinger - en depotleder og depotmedarbejdere, de skal udføre vedligeholdelse og rengøring af hjælpemidler, siger Tommy Riise. - Det kan godt ske, vi skal bruge flere. Falck overtager de lokaler i Frederikshavn Maritime Erhvervspark, som Zealand Care de seneste fem år har benyttet til hjælpemiddelcentral. Zealand Care mistede kontrakten med Frederikshavn Kommune til Falck, fordi Zealand Cares tilbud vurderedes ikke at være i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Derfor lukker Zealand Care helt i Frederikshavn. Det får ikke umiddelbare konsekvenser for brugerne. For hjælpemidler, der er leveret gennem Zealand Care bliver frikøbt af Frederikshavn Kommune, så brugerne kan beholde dem. Der indgår i Falcks kontrakt med kommunen ikke forpligtelser over for personalet i Zealand Care, men Tommy Rise siger, at Falck er interesseret i at ansætte folk, de har kendskab til området. Falck driver hjælpemiddelcentre flere steder i landet, men Frederikshavn Kommune bliver den største kunde i Nordjylland. Tommy Rise siger, at Falck sigter efter at ekspandere på hjælpemiddelområdet.