Aalborg

Falckstation i Aalborg Øst?

AALBORG:Den ny aftale mellem Region Nordjylland om Falck om ambulanceberedskabet betyder også, at kravene til, hvor hurtigt ambulancen skal være fremme, ændres. En blandt mange andre mulige konsekvenser af dette kan blive, at Falck etablerer en ny ambulancebase i Aalborg Øst. I dag holder Falck til på Håndværkervej i centrum af Aalborg. Men byudviklingen gør, at denne muligvis skal suppleres med en mindre base i Aalborg Øst. Denne base skal måske alene være bemandet i dagtimerne. - I dag er der rigtig mange mennesker, der opholder sig i området ved universitetet, især i dagtimerne. Det kunne tilsige, at vi - for at være sikre på at opfylde kravene i den ny kontrakt - vælger at etablere en base her, siger områdedirektør Diana Sørensen fra Falck.