Overenskomster

Falckstrejke kan trække ud

3F utilfreds med, at Falck trækker på underleverandører

På Falck­sta­tio­nen i Aal­borg var der mere stil­le end nor­malt på en før­ste hver­dag ef­ter en hel­lig­dag, og elev Mik­kel Vibe Poul­sen for­drev ven­te­ti­den med af vas­ke gulv. Foto: Per Ko­lind

På Falck­sta­tio­nen i Aal­borg var der mere stil­le end nor­malt på en før­ste hver­dag ef­ter en hel­lig­dag, og elev Mik­kel Vibe Poul­sen for­drev ven­te­ti­den med af vas­ke gulv. Foto: Per Ko­lind

NORDJYLLAND:Der går nemt 14 dage, før konflikten hos Falck er forbi, forudser en talsmand for Falckredderne i Nordjylland. - Vi skulle have haft en ny overenskomst 1. maj. Nu er der gået en måned over, og vores krav er stadig langtfra imødekommet. Inden parterne får aftalt møde og får forhandlet noget, som vil kunne stemmes hjem, går der nemt et par uger, siger Gert Larsen, tillidsmand for Falckstationen i Aalborg og næstformand for de 480 Falckreddere i Region Nordjylland. Ulovlige kampskridt Første dag i den overenskomstmæssigt erklærede konflikt forløb tilsyneladende uden de store problemer for kunderne, der fik klaret både akutte og i et eller andet omfang også mindre presserende opgaver. I Nordjylland er godt halvdelen af redderne taget ud til et nødberedskab efter aftale mellem organisationerne, arbejdsgiverorganisationen HTS og fagforbundet 3F. - De indkaldte medarbejdere udfører assistancer til mennesker og dyr i nød og til al lægeordineret transport af liggende patienter, oplyser regionsdirektør Claus Aagaard. Til andre opgaver forsøger redningskorpset at trække på et net af faste underleverandører. Selv om det per definition er konfliktramt arbejde i en lovligt erklæret strejke, har Claus Aagaard ikke kendskab til, at nogen underleverandør har nægtet at udføre opgaverne. Formand for transportgruppen i 3F Aalborg, Arne Nielsen, er ikke glad for dén trafik. Han opfordrer sine medlemmer, der er beskæftiget hos firmaer, som udfører arbejde for Falck, til at tage en snak med deres vognmænd, men understreger også, at han hverken kan eller vil opfordre til at nægte at påtage sig arbejdet. Det vil være arbejdsvægring. Torsdag mødes 3F-ledelsen med de strejkede nordjyske reddere. Her håber Arne Nielsen at få overblik over omfanget af konfliktramt arbejde. Strejkende reddere har flere steder i landet iværksat fysisk blokade mod de firmaer, som ikke respekterer en overenskomstmæssig konflikt, men Arne Nielsen advarer mod ulovlige kampskridt. 3F: Tænk jer nu om Reddertalsmanden Gert Larsen forventer ikke ”grove reaktioner”, men opfordrer medarbejderne hos Falcks underleverandører til at tænke sig om: - Nu har vi en arbejdskamp kørende. Næste gang er det måske jer, der har brug for støtte. Falck har tilbudt lønforbedringer på niveau med det øvrige arbejdsmarked, men det mener Falckredderne er for lidt. - En redder med ti døgnvagter om måneden og ambulancekørsel får 25.000 kr. om måneden. Det er for lidt for dét ansvar og den fleksibilitet. Og en forbedring på 40.000 kr. over tre år, som er tilbuddet for langt de fleste, er altså under det, en almindelig buschauffør har fået, siger Gert Larsen. - På Sygehus Vendsyssel gav første strejkedag hos Falck ikke mærkbare problemer. - Ingen aflyste operationer og normal travlhed, lyder meldingen fra sygehusdirektør Ingeborg Thusgaard. På landsplan omfatter konflikten 4000 reddere. Forud er gået 250 timers nytteløse forhandlinger i Forligsinstitutionen.