Fald i arbejdsløsheden

KØBENHAVN:Arbejdsløsheden faldt overraskende med 1900 personer i årets første måned. Faldet kommer bag på de fleste økonomer, men de advarer samtidig mod at tro, at ledighedskurven for alvor er knækket. Det vil tidligst ske efter sommeren, lyder vurderingen. I gennemsnit var 182.700 danskere uden job i januar mod 184.600 i december, når der tages højde for sæsonudsving. Det svarer til en ledighedsprocent på 6,5 procent af den samlede arbejdsstyrke, hvor de fleste økonomer havde forventet en stigning til 6,7 procent. Dermed er ledigheden tilbage på samme niveau som i november 2003, efter at den i december nåede sit hidtil højeste niveau siden maj 1998. Senioranalytiker Steen Bocian fra Danske Bank kalder de nye tal for "en meget positiv overraskelse". - Vi havde selv forventet en ny stigning i ledigheden i januar. Samtidig er ledighedstallet for december revideret ned med 1100 personer, så arbejdsløsheden er alt i alt 4000 personer mindre, end vi havde skønnet. Det er overordentligt positivt, og det lover godt for dansk økonomi, siger Steen Bocian til Ritzau. Danske Bank spåede så sent som i sidste uge, at ledigheden formentlig først ville toppe omkring 193.000 ledige. Men de nye tal tyder giver håb om, at opsvinget vil slå hurtigere igennem på arbejdsmarkedet end forventet, vurderer Steen Bocian. Han mener dog endnu, det er for tidligt at konkludere, at ledigheden er på retur. - Jeg vil ikke afvise, at arbejdsløsheden kommer til at stige igen i næste måned. Det mest sandsynlige er, at vi går ind i en periode, hvor det vil gå lidt op og ned. Men faldet i januar indikerer under alle omstændigheder, at vi er ved at nå toppen. Det betyder samtidig, at ledigheden ikke længere udgør så stor en trussel mod væksten i forbruget, og det kan betyde, at den samlede økonomiske vækst i dansk økonomi i år bliver højere end hidtil antaget, siger Steen Bocian. I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, mener økonom Thomas V. Pedersen, at man skal tage januarfaldet med et gran salt. For det første er antallet af aktiverede ledige steget for første gang i halvandet år, hvilket bidrager med fald i den almindelige arbejdsløshedsstatistik på 500 personer. For det andet er tallet for januar opgjort på baggrund af en fire ugers periode mod normalt fem uger. Og for det tredje bevirker Danmarks Statistiks beregningsmetoder, at den sæsonkorrigerede ledighed bliver trukket "ekstraordinært" ned i starten af året, i perioder med stigende ledighed. - Kort sagt kan man sige, at ledighedstallet for januar er kunstigt lavt, mens det var kunstigt højt i december. Derfor skal man være meget varsom med at konkludere for meget på nuværende tidspunkt. De aktuelle tal får i hvert fald ikke os til at ændre opfattelse af, at vi vil se en svagt stigende tendens i ledigheden frem mod sommeren, og det tror jeg vil blive bekræftet, når vi får tallene fra marts og april, siger Thomas V. Pedersen til Ritzau. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i deres seneste prognose skønnet, at ledigheden vil toppe omkring 190.000 for derefter at falde meget svagt mod udgangen af året. Det samme skønner økonomerne i Nordea, og hos Sydbank advarer økonomerne ligeledes mod at tro, at januarfaldet betyder, at arbejdsløshedskurven nu er "knækket". - Selv om meget tyder på, at den økonomiske vækst i slutningen af 2003 var betydeligt højere end tidligere på året, vil virksomhederne efter vores vurdering se tiden an nogen tid endnu, før de for alvor begynder at ansætte flere medarbejdere, siger makroanalytiker Jacob Graven. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) anlægger også den forsigtige tone. Selv om udviklingen i de sidste tre måneder tyder på, at ledigheden tilsyneladende er ved at stagnere efter halvandet års næsten uafbrudt stigning, er det er for tidligt at slutte, at ledighedskurven er knækket endeligt, fastslår ministeren. - Det er glædeligt, at arbejdsløsheden ikke længere stiger måned efter måned. Men nu skal vi ikke glæde os for tidligt. Teknikken i tallene har før spillet os et puds. Derfor er det endnu for tidligt at slutte, at ledigheden er toppet i denne omgang. Når vi nu ser de nye beskæftigelsestal i morgen, har vi en mere sikker viden om, i hvilken retning det går, siger Claus Hjort Frederiksen med henvisning til de nye tal for beskæftigelsen, som Danmarks Statistik udsender fredag. /ritzau/