Fald i bibliotekernes udlån

} ÆNDRINGER: Bibliotekerne i Løgstør og Ranum udlånte bøger og andet materiale 69.173 gange sidste år. Det er en lille stigning i forhold til 2003, men generelt oplever bibliotekerne samme tendens som i resten af landet: udlånet falder. I 1998 var der således over 86.000 udlån. Til gengæld benyttes bibliotekerne på andre måder. 29 procent af de besøgende på bibliotekerne i Løgstør og Ranum sidste år kom for at sidde foran en af pc-skærmene. Det er faktisk den største procentdel på landsbasis, oplyser ledende bibliotekar Bo Jacobsen. 2004-udlånet fordelte sig med 61.270 i Løgstør og 7.903 i Ranum. Voksne står for 59 procent heraf.