Fald i erhvervstillid betyder mindre

NORDJYLLAND:Efter en uge med stor opmærksomhed på USA og forventningerne til de amerikanske renteudsigter, forventer vi, at fokus i denne uge vil skifte til Europa og de europæiske renteudsigter. Ugen byder på et af de allervigtigste europæiske nøgletal overhovedet – nemlig erhvervstilliden i Tyskland målt via Ifo-indekset. Indekset er steget stort set uafbrudt siden maj sidste år og befinder sig aktuelt på det højeste niveau siden genforeningsboomet i starten af 1990’erne. Alene af den grund bør man forberede sig på, at yderligere stigninger begynder af være urealistiske. Dertil kommer, at den seneste måned har været præget af kraftige stigninger i olieprisen, en fortsat stærk euro, uro i Mellemøsten, svage aktiemarkeder, indikationer om et øget tempo i ECB’s renteforhøjelser samt forventninger om lavere vækst i USA. Det er faktorer, der normalt vil påvirke erhvervstilliden i negativ retning. Det såkaldte ZEW indeks, som måler forventningerne blandt finansanalytikerne, faldt endvidere ret kraftigt i den forgangne uge. Samlet set gør alle disse forhold det overvejende sandsynligt, at Ifo-indekset falder i denne måned. Hvad betyder det så? Set med vores øjne ikke ret meget. Faktisk vil vi anbefale helt at ignorere det! Konjunktur uændret Vi vurderer godt nok, at erhvervstilliden formentlig befinder sig omkring toppen i dette konjunkturopsving. Hvorfor betyder det så ikke noget? Simpelthen fordi erhvervstilliden befinder sig på et så højt niveau, at selv meget kraftige fald stadig vil signalere højeste vækst i Tyskland i mange år. Pointen er, at en faldende erhvervstillid ikke nødvendigvis signalerer ændringer i den underliggende konjunktur eller et afgørende skifte i trenden på de finansielle markeder. I den aktuelle situation er vi således meget overbeviste om, at det europæiske konjunkturopsving vil være særdeles sejlivet. Baggrunden er, at de europæiske forbrugere – og herunder især de tyske – omsider viser tegn på at røre på sig. Forbrugertillidsmålingerne viser således en stærkt stigende købelyst, og de officielle forbrugsopgørelser begynder nu også at bekræfte tendensen. I sidste uge så vi f.eks. en meget kraftig stigning i det franske privatforbrug. Det er den slags tal, alle går og venter på fra Tyskland, og vi tror, at det er et spørgsmål om kort tid før de kommer. Måske allerede i denne uges tal for detailsalget, som dog også vil inkludere eventuelle positive effekter fra VM i fodbold. Grunden til, at vi er så optimistiske er, at mange forskellige målinger indikerer, at forbrugsstigningen faktisk allerede er i gang, men bare ikke af fanget af den kronisk svingende officielle tyske statistik endnu. Med hensyn til netop Ifo- indekset har de seneste mange måneders stigning endvidere været drevet af vurderingen af den nuværende situation i stedet for forventningerne til fremtiden – noget som også vidner om, at opsvinget allerede er i fuld gang. Konklusionen er, at et fald i denne uges Ifo indeks ikke vil ændre en optimistiske vurdering af den europæiske konjunktur. Vi venter et stærkt og flerårigt opsving og forventer derfor, at perioden med rentestigninger langt fra er slut. Store dele af markedet har derimod et noget mere pessimistisk syn og forventer, at lavere vækst i USA i kombination med den planlagte momsforhøjelse i Tyskland vil ramme hårdt næste år. Med et fald i Ifo-indekset kan dette synspunkt få vind i sejlene på kort sigt, men hvis beskæftigelsen og den indenlandske efterspørgsel udvikler sig så stærkt, som vi forventer, vil de kommende måneders nøgletal underminere skeptikernes synspunkt.