Fald i salget af økologiske varer skal stoppes

Det er vigtigt at sikre en økologisk omlægning af landbruget. Derved kan vi undgå pesticider i fødevarerne, naturen og drikkevandet samt sikre sundere fødevarer, natur og fødevarer uden gensplejsning og en ordentlig dyrevelfærd.

Det nuværende fald i antallet af økologiske landmænd er derfor uacceptabelt. For at stoppe denne udvikling og igen sætte fuld kraft på den økologiske omlægning, vil Enhedslisten i det kommende folketingsår stille konkrete forslag, som kan være med til at sikre en større efterspørgsel efter økologiske fødevarer. Vi har ikke stor tiltro til, at det nuværende flertal i Folketinget vil støtte disse forslag, men hermed vil vi konkret demonstrere, hvordan der efter næste valg kan føres en politik, som bevdst går efter at styrke økologien. Enhedslisten vil foreslå: * at alle økologiske fødevarer fritages for momsbetaling, * at kommuner og amter pålægges at tilbyde økologiske madvarer på alle deres institutioner * og at der sikres lokal økologisk produktion til disse køkkener, sådan at unødvendig transport kan undgås. Disse forslag vil medvirke til at øge efterspørgelsen efter økologiske fødevarer, skabe øget lokal beskæftigelse og reducere prisen på økologiske madvarer. Hermed kan den onde cirkel, hvor der produceres flere økologiske fødevarer, end der kan sælges, blive brudt.