Fald ikke for organisationers spil

Jeg bliver nervøs, når jeg ser et fælles indlæg fra KL og DI i den skrevne presse om den regionale erhvervspolitik; et indlæg forfattet af Erik Fabrin, formand for KL's it – og erhvervsudvalg, borgmester i Søllerød og Ole Krog, direktør, Dansk Industri.

Som led i kommunalreformen lægger regeringen op til, at der dannes en håndfuld nye vækstfora, som regionalt skal lægge strategier for erhvervsfremmeindsatsen. I forslaget skal regionsrådet udpege formanden for vækstforumet, stille sekretærbetjening til rådighed og bestemme, hvordan indsatsen skal organiseres. Mod dette fremfører indlæggets forfattere, at regeringen bør give vækstforaene kompetence til at organisere deres arbejde og konstituere sig, herunder at vælge deres egen formand. De bør have egne sekretariater, som uafhængigt af regionsrådet kan udmønte vækstforas beslutninger. Hvad er det for en alliance, der binder de to organisationer sammen til et frontalt angreb på den rolle, som de kommende regioner ifølge økonomi- og erhvervsministerens lovforslag om ny erhvervsudviklingslov skal have? DI har aldrig lagt skjul på, at de finder amterne overflødige og alt, hvad der lugter af at give de nye regioner et ansvar for den regionale erhvervsudvikling, bliver afvist uden, at man forholder sig sagligt hertil. Man kan frygte, at DI's holdning skyldes, at det er vanskeligt at se ud over Valby bakke og få øje på de mange gode initiativer, som amterne gennem årene har været omdrejningspunkt for. Hvad var f.eks. IT-sektoren i Nordjylland uden mange års ihærdig og fokuseret indsats fra Nordjyllands Amt? Når man gennem mange år har fulgt kommunernes indsats på det erhvervspolitiske område, så skal der lup til for at finde initiativer, der har gjort en forskel. Samtidig viser mange analyser, at netop holdbare regionale rammebetingelser bliver stadig vigtigere for at skabe vækst og øget beskæftigelse. Det eneste rigtige vil derfor være, at de kommende vækstfora, der skal være omdrejningspunktet for strategien på erhvervsområdet, får regionen som naturligt holdepunkt. På den måde kan det sikres, at der reelt tænkes regionalt og at vi får en balanceret udvikling i hele regionen, der ikke er dikteret af tilfældige erhvervsorganisationer eller enkelte borgmestre, der selvfølgelig kun ønsker at tilgodese deres vælgere. Sådan har det altid været, hvorfor skulle det blive anderledes med kommunalreformen? Den tone og stil, som KL i øjeblikket lægger for dagen, vækker ikke tillid. De nye kommuner får langt større indflydelse på den regionale erhvervsudvikling med lovforslaget. Men mere vil have mere. Regionerne skal åbenbart slet ingen rolle have, hvis det står til KL. Det er ikke smagfuldt, at have en sådan ukonstruktiv holdning til en meget nærstående samarbejdspartner. Jeg tvivler på, at de holdninger, som DI og KL i indlægget lufter, holder hos deres medlemmer. Og jeg håber ikke, at økonomi- og erhvervsministeren snubler i det magtpolitiske spil, som organisationerne spiller i øjeblikket. Ministeren gør klogt i at fastholde hovedindholdet af det visionære lovforslag, der har været sendt i høring. Det kunne dog blive bedre, hvis der kun kunne oprettes ét vækstforum i hver region, og hvis kommunerne blev forpligtet til at koordinere egne initiativer i vækstforum. På den måde vil der være en mulighed for, at der kan opstå et ligeværdigt samspil/samarbejde mellem alle relevante aktører.