Hobro

Faldefærdigt hus spøger igen

Stormen gjorde ondt værre, men nu lover politiker at gribe ind

HOBRO:Gennem snart en halv snes år har naboerne klaget den ene gang efter den anden over huset på Friheden 18 i Hobro. Lige lidt har det hjulpet. Tværtimod har huset fået lov til at forfalde mere og mere, og det fremstår i dag som en sjælden skamplet i et ellers pænt villakvarter. Stormen fornylig gjorde ondt værre. Tagplader blæste af, og stumperne af det, der var en gang, kan beboerne i nabohusene så fjerne. Hvis de altså gider at rydde op. Ejeren gør nemlig ikke. Naboerne har selvfølgelig igen klaget deres nød til teknisk udvalg, og tiden vil så vise, om det denne gang bliver til mere - eller om de atter en gang holdes hen med tomme løfter og snak. Udvalgsformand er Preben Christensen (S), og han erkender, at han bestemt ikke er stolt over situationen. - Men nu skruer vi bissen på. Det lover jeg, siger Preben Christensen. Naboerne har som dokumentation sendt en stribe billeder af ejendommen til teknisk udvalg. Her ses det tydeligt, at huset, hvorfra der ellers er en imponerende udsigt ud over byen, er i aldeles faldefærdig stand. Murværket slår revner, døre og vinduer er smadret og tagspærrene er flere steder synlige. - Det kan ingen være tjent med. Derfor er vi om nødvendigt parat til at istandsætte huset for ejerens regning, siger Preben Christensen. Han ved endnu ikke helt præcist, hvordan sagen skal håndteres. Kun at den skal føres helt til tops. Det kan blive noget med en politianmeldelse og eventuelt efterfølgende retssager om hvem der skal betale den regning, en nødtørftig istandsættelse vil løbe op i. Det store problemer er at ejendomsretten er ukrænkelig. Den er grundlovssikret. - Men vi kan ikke blive ved med bare at se til. Der skal gøres noget, og som det første skriver vi naturligvis til ejeren, selv om det langt fra er sikkert, at det har nogen effekt, siger Preben Christensen. Og det siger han belært af bitter erfaring. Gennem årene er der nemlig sendt adskillige breve til ejeren af huset. Ikke et eneste af dem er blevet besvaret. - Derfor har jeg også svært ved at tro, vi denne gang får en dialog i gang med ejeren af huset, siger Preben Christensen. Friheden 18 har stået ubeboet i en efterhånden ganske lang årrække. Nogle af de nærmeste naboer har ikke set ejeren i hvert fald i de seneste fem år. Alligevel har huset i den periode flere gange påkaldt sig offentlighedens interesse. Senest skete det i sommeren 2002. Sammen med et familiemedlem faldt en af naboerne for fristelsen til at kikke inden for i det tomme, ulåste og spøgelsesagtige hus. De to spærrede øjnene op, da de på et bord i et værelse på 1. salen fandt en håndgranat fra 2. verdenskrig. Den blev efterfølgende fjernet af politiet - selv om de fleste hellere havde set, at granaten var blevet brugt til at jævne huset med jorden. Andre klager fra beboerne i området har gået på snedækkede fortove, grene fra hække og træer ud over fortovet, åbentstående døre og vinduer blafrende i vinden, løse tagsten, en væltet skorsten, vilde katte o.m.a.