Faldende børnetal giver nye udfordringer

ØSTVENDSYSSEL:Udgiften pr. elev i folkeskolen er et andet målbart parameter. Skagen Kommune betalte i 2004 53.674 kroner pr. elev. I Sæby brugte de 10.000 kroner mindre, nemlig 43.305, mens Frederikshavn lå midt imellem med 45.661 kroner pr. elev. Skagen havde altså det klart dyreste skolevæsen pr. barn, men har siden gennemført store ændringer på netop skoleområdet. - I 2006 slår virkningen af de ændringer, vi hár vedtaget, igennem med fuld styrke, siger børne- og kulturdirektør i Skagen, Chresten Sloth Christensen. Der er tale om strukturændringer, klassesammenlægninger og besparelser (lukning af en skole og en børnehave) og Chresten Sloth Christensen forudser, at Skagen allerede næste år vil ligge på samme niveau som Frederikshavn målt i udgift pr. barn. Pris og kvalitet Lis Rom Andersen understreger, at udgiften pr. elev blot er ét sammenligningsparameter - og at udgiftsniveau og kvalitet ikke nødvendigvis følges ad. - Udgiften pr. elev er et meget målbart udtryk, men blot et begrænset billede af service-niveauet. Færre børn I Skagen og Frederikshavn er der udsigt til et markant faldende børnetal, mens børnetallet i Sæby Kommune er mere konstant, og netop børnetallet bliver afgørende for den fremtidige skole- og pasningsstruktur. Mens strukturen i de tre hovedbyer er uafhængig af storkommunen, hænger løsningen for oplandsskolerne nøje sammen med den nye situation efter 1. januar 2007, hvor kommunegrænserne er væk. De tre kommuner ér langt fremme med sammenlægning af ungdomsskolerne. En helt ny opgave for kommunerne bliver den vidtgående specialundervisning, som i dag hører under amtet. Ambitionen er at lave et bedre tilbud, end nogen af de tre kommuner har i dag. - Det større volumen betyder, at vi samler mange kreative hoveder, og det vil forhåbentlig betyde bedre faglige miljøer, hvor vi kan inspirere hinanden. Vi er lige startet og har taget det første af 50 skridt, men dialogen er kommet godt fra start og på det mentale plan er alle medarbejdere i fuld gang med at forberede den nye storkommune, siger Lis Rom Andersen.