Faldet i ledigheden var størt hos SiD sidste år

HALS:Ledigheden i Hals Kommune lå nogenlunde stabil sidste år fra 7,4 procent i forårs- og sommermånederne til 8 procent i november måned. I februar toppeden den dog med 9, 2 procent. Til sammenligning er det på niveau med procenten for hele Nordjyllands Amt. Kun Aalborg og Sejlflod ligger over, og Pandrup svinger omkring de 11-12 procent sidst på året. Statistikken for Hals Kommunens ledighed 2004 fordeler sig på 33 fagområder samt de 48 ikke forsikrede personer, som er en stigning med fem. Men ellers ser billedet således ud, at de to store fagområder som Handel- og Kontor (HK), Specialarbejdere (SiD) tegner sig for henholdsvis 56 ledige (med to mere end 2003) og 85 ledige (med 11 færre end 2003). Kvindelige Arbejdere (KAD) havde en stigning på 11 ledige til ialt 31 sidste år, mens funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) fik fem flere i arbejde, så året sluttede med 14 ledige. Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) lande på 26 ledige, som er fem mere, og så kom der syv flere metalarbejdere i arbejde. Kristelig a-kasse havde en stigning fra 29 til 38 ledige i 2004.