Fallit-spillet

7. juni er der valg til Europaparlamentet. Set med SF’s øjne bliver det et valg mellem borgerlige partier, der vil se passivt til, mens Europas problemer vokser, eller centrum-venstre partierne, der tilbyder konkrete løsninger.

EU står overfor to problemer. For det første klimaproblemerne. Det store spørgsmål er, om det lykkes at få USA og Kina til at indgå en ny klimaaftale. EU har allerede besluttet, at EU-landene skal have reduceret deres CO2-udslip med 20 procent i 2020. Men nu er det foreslået, at der skal lægges pres på USA og Kina ved, at EU lover en 30 pct.-målsætning, og FNs klimapanel foreslår, at de rige lande skal forpligte sig til at reducere med 60-80 pct. i år 2050. Flere regeringer i EU – herunder den danske – er nølende. Det gælder også borgerlige partier i Europaparlamentet. Centrum-venstrepartierne ønsker, at EU skal forpligte sig på forstærkede målsætninger og forpligte medlemslandene til troværdige handlingsplaner. For det andet er Europa på vej ind i en økonomisk krise. Europæisk finansaktivitet er gennem 20 år med det indre marked blevet afreguleret på en måde, som nu er endt i en krise, og Europas regeringer har svært ved at finde fodslag om fælles løsninger. Det er åbenlyst, at liberalismen som økonomisk ideologi har spillet fallit. SF og andre centrum-venstrepartier i Europa ønsker, at EU genopdager ideen om en socialt reguleret markedsøkonomi. EU må skabe en politisk stærk kapitalstyring og definere beskæftigelsespolitikker, der ikke bare venter på, at økonomien kommer på fode igen af sig selv. Disse problemer er skabt af mennesker, og at de kan løses af mennesker. Men det forudsætter, at der er politisk vilje. Det kommer der kun, hvis dansk og europæisk politik tager et skridt til venstre.