Falsk melodi i DF

Kristian Thulesen Dahl, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, roser (10.12.) sig selv for at have gjort store ting for Danmarks landdistrikter.

Det undrer mig i den grad. For situationen er faktisk en helt anden. DF har igennem 10 år været med til at træffe politiske beslutninger, der på flere punkter har forringet levevilkårene for de mange mennesker, der bor i landdistrikterne. DF var med til at gennemføre en kommunalreform, der ramte mange landdistrikter hårdt. DF lagde stemmer til tre gange skattelettelser, der i høj grad tilgodeså de rigeste områder omkring storbyerne. DF lagde stemmer til den såkaldte "Genopretningspakke", som ramte borgerne i landdistrikterne hårdere end resten af landet. Besparelserne på uddannelse af ledige og lønmodtagere og besparelserne på dagpengeområdet udgjorde nogle af de mest markante forringelser. DF støttede V og K i en alt for løs og lemfældig håndtering af den økonomiske krise. Det kostede alt for mange arbejdspladser i landdistrikterne. Listen over DF-fingeraftryk, som har gjort det vanskeligere for borgerne i landdistrikterne, er lang og mistrøstig. Der må være meget få i kongeriget, der er i tvivl: Landdistrikterne fyldte ikke meget på møderne mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. I hvert fald ikke før befolkningen i Vestjylland gjorde oprør. Da det skete, fik landdistrikterne et hurtigt klap på kinden af Lars Løkke, Kristian Thulesen Dahl og andre borgerlige politikere. Og så var det i øvrigt videre i teksten. Den nuværende regering gør det anderledes på en række af de områder, hvor landdistrikterne er hårdest ramt. Vi sætter gang i væksten med investeringer for 18 mia. kr. Det gør vi, fordi vi tager det dybt alvorligt, at vi har mistet næsten 190.000 job i de private virksomheder, siden krisen startede, og ledigheden er eksploderet. Vi aflyser besparelser på uddannelsesområdet, fordi vi tager de 114.000 unge mellem 15 og 29 år, som ikke er i beskæftigelse eller uddannelse alvorligt. Hvor det på landsplan er ca. 13 pct. af de unge, som ikke har et arbejde eller er i uddannelse, er det f.eks. hele 20 pct. af Lollands unge, som er parkeret på sidelinjen. Vi tager de tusindvis af ledige i landdistrikterne, der står til at miste dagpengene i 2012 alvorligt, i modsætning til DF, der var med til at sætte dem totalt skakmat. Derfor forlænger vi dagpengeperioden med et halvt år, så vi sammen med arbejdsmarkedets parter får mulighed for at finde en mere permanent løsning på dagpengeområdet. En afsluttende bemærkning til "nedrivningspuljen": Det er selvsagt udmærket, at kommunerne har fået en hjælpende hånd til at rive de værste ruiner ned. Ingen tvivl om det. Men vi må bare indse, at vi har op mod 50.000 bygninger i Danmark, som ikke er egnet til beboelse, og det er urealistisk, at vi kan skaffe statslig finansiering til nedrivning eller istandsættelse af så mange bygninger. Samtidig er nedrivning ikke det, der ændrer grundlæggende på landdistrikternes udfordringer. Den erkendelse kan måske også være årsagen til, at VK-regeringen heller ikke havde nedrivningspuljen med i det finanslovsforslag, som de fremsatte inden valget. VKO-blokken har efterladt en gabende tom statskasse og et Danmark i krise. Og nu kommer de selvsamme politikere, der er ophavsmænd til problemerne, rendende med beklagelser. Det er som en brandstifter, der brokker sig til brandmændene over, at der er ild i bygningen.