Lokalpolitik

Falsk melodi i lokalplan

DEBAT

Som man kunne læse i NORDJYSKE forleden dag, besluttede Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune mandag den 8. marts at indstille et lokalplanforslag for hjørnet Østergade-Markedsgade i Hjørring til godkendelse i byrådet uden ændringer. Det skete på trods af en række indsigelser, som især drejede sig om bygningshøjden, men derudover også om tagkonstruktionen. Indsigelserne forholdt sig alle - uden dog direkte at nævne det - til kommuneplanen, hvor der om bymidtens bygningsstruktur og byrum står, at "ny bebyggelse skal spille videre på den ’melodi’, husene har". Tilsyneladende har administrationen i sin indstilling til udvalget og udvalget i sin indstilling til byrådet glemt denne formulering, eller også besidder de en besynderlig form for musikalitet. I hvert fald har de skruet voldsomt op for lydstyrken ved at tillade et byggeri, der er noget højere end nabohusene, og tilmed har de skiftet toneart ved at tillade den fremmedartede tagkonstruktion, som kaldes et mansardtag. Naturligvis skal der bygges nyt på hjørnet af Østergade og Markedsgade. Det trænger der voldsomt til. Men med det tilladte udført i virkeligheden vil melodien i Østergades sydside få (endnu) et skrat. Illustrationerne i lokalplanen taler deres tydelige sprog. Nu har vi kun det forfængelige håb, at byrådet som helhed har bedre gehør end udvalget - og vil bruge det. Ellers må vi glæde os over, at Østergade stadig har træer, hvis blide klang kan virke formildende på de skæve toner.