EMNER

Falsk myte om blokpolitik

I manglen på evne til at komme med egne fremadrettede og visionære politiske udspil har mange socialdemokrater travlt med at sprede en myte om blokpolitik.

Det hævdes, at regeringen danner ”blok” med Dansk Folkeparti til skade for et bredt politisk samarbejde. Lad mig først pege på den parlamentariske situation i Folketinget. V og K kan kun danne flertal sammen med S eller DF. Forskellen på de to partier er, at S vil vælte den borgerligt/liberale regering ved først givne lejlighed. DF støtter loyalt regeringen med deraf følgende mulighed for politisk indflydelse. Hvis S opgiver sin stræben efter at vælte regeringen, er der naturligvis en anden situation, men det sker nok næppe. For det andet klinger det hult og hyklerisk når S råber blokpolitik, specielt når man tænker på, at Nyrup-regeringerne vedtog mange love med et meget snævert flertal bestående af S,R og den yderste venstrefløj. For det tredje vil jeg slå fast, at hele 80 pct. af lovgivningen gennemføres på baggrund af brede politisk aftaler. Dette gælder eksempelvis velfærdsreformen, globaliseringsreformen og uddannelsesreformen. Dertil kommer, at regeringen har et godt samarbejde med både DF og De Radikale omkring indgåelse af trafikaftaler. Hvordan kan S kalde dette for blokpolitik? Det, som virkelig har skilt vandende, har været skattestoppet og udlændingepolitikken. Begge dele har været en succes og derfor oplever vi nu, at S foregiver at ville støtte såvel skattestoppet som den faste og fair udlændingepolitik. De fleste har nu nok en lumsk anelse om, at dette blot er spil for galleriet. For det fjerde står det klart, at der med dannelsen af Ny Alliance tegner sig en interesasant mulighed for at bryde med den krampagtige fastlåsthed, som Det Radikale Venstre desværre har været garant for. Jeg må derfor klart tilbagevise den falske S-påstand om, at regeringen fører blokpolitik.