EMNER

Falsk og utroværdigt

Vedrørende debatten om Thorkild Grosbøll: 1. Hvordan kan man som præst bekende trosbekendelsen, som er en kort og koncentreret udformning af det kristne trosgrundlag, når man ikke tror på det, man bekender. Det er falsk og utroværdigt. 2. Hvordan kan en præst stå for nadverhandlingen og sige: "Tag det og spis det, dette er mit legeme, som gives for jer", når præsten ikke tror på udsagnet. Det er falsk og utroværdigt. 3. Hvordan kan en præst døbe børn i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, når præsten ikke tror på en treenig Gud? Det er falsk og utroværdigt. 4. Hvordan kan en præst bede Fadervor i kirken, når denne ikke tror, at der er en himmelsk fader? Det er falsk og utroværdigt. Vi lever heldigvis i et land, hvor man kan tro eller lade være. Men man kan ikke som præst søndag efter søndag fremsige budskaber, som man ikke selv tror på, uden at det selvfølgelig får konsekvenser. Enten at præsten selv siger op, hvad er hæderligt, eller hvis han/hun ikke selv kan finde ud af at sige op, da at kirkelige myndigheder må afskedige vedkommende præst- Så er der rene linjer, og det er nødvendigt for folkekirkens troværdighed. Johs. E. Madsen Kirkebakken 14, V. Hornum

Forsiden