Falsk varebetegnelse

Forbrugerombudsmanden burde gribe ind! Venstre - et moderne arbejderparti! Magen til forbrugervildledning skal man lede længe efter.

Andelen af unge der ikke får en uddannelse er stigende! Ungdomsarbejdsløsheden vokser og vokser! Ledighedstallene stiger og er nu på 163.000! Hvad er Venstres svar på disse udfordringer? Halvering af dagpengeperioden og fordobling af genoptjeningsperioden! Et indgreb, der vil sende tusinder af familier i afgrunden og skaber økonomisk utryghed hos endnu flere. Ledige, der sendes i meningsløs aktivering, uden indhold, der bedrer de lediges muligheder for at komme i arbejde! Op til 13 ugers gratis arbejdskraft i form af virksomhedspraktik efterfulgt af 26 uger med tilskud, gør det sværere at blive ansat på almindelige vilkår, hvor der genoptjenes ret til dagpenge. Økonomisk loft på selvvalgt uddannelse. Med det økonomiske loft på selvvalgt uddannelse under ledighed forringes den lediges muligheder for at opkvalificere sig under ledighed. Udhulning af efterlønnen. I en tid med stigende ungdomsarbejdsløshed forklares indgrebet med, at vi om nogle år vil mangle arbejdskraft. Seniorførtidspension forsøges "solgt" som mere solidarisk. Når man ved, hvor svært det er, at få tilkendt førtidspension er det ikke et reelt alternativ. Kriterierne er de samme som for andre, alene sagsbehandlingstiden vil være kortere. Et arbejderparti ville ikke, som Venstre, "sidde på hænderne" og se tiden an. Et arbejderparti ville skabe vækst og job. Sikre de ledige muligheder for uddannelse og opkvalificering. Sikre de unge garanti for at kunne færdiggøre deres uddan-nelse og sikre reelle muligheder for tilbagetrækning efter et langt arbejdsliv, og sætte et sikkert og sundt arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Er Venstre et arbejderparti? Bedøm selv!