Bortførelser

Falske beviser i bortførelsessag

Chesnut-sagen om børnebortførelse forlanges genoptaget. Retten i Aalborg har erklæret sig inhabil

AALBORG:Amerikanske jurister vurderer, at det var ugyldige dokumenter, der i 1998 førte til, at danske Kirsten Chesnut blev dømt som børnebortfører ved retten i Aalborg. Den tidligere advokatsekretær har hele tiden hævdet, at hun blot var rejst på ferie med sønnen Christian, der dengang var otte år, og at sagen var fabrikeret af hendes ex-mand, Ronald Chesnut, i samarbejde med en advokat og en dommerbekendt. Men tidligere forsøg på at få sagen genoptaget har hidtil været forgæves. I 2002 gennemførte Kirsten Chesnut imidlertid en 165 dage lang sultestrejke foran Christiansborg, som endte med, at Justistministeriet via Varelotteriet bevilgede hende 200.000 kroner til at gå videre med sagen i USA. Nu konkluderer ikke mindre end tre amerikanske advokater, at fogedretten i Aalborg forholdsvis let kunne have opdaget, at dokumenterne ikke var i orden, hvis man havde undersøgt tingene nøjere, hvilket retten oven i købet er forpligtet til ifølge Haagerkonventionen, der anvendes i internationale børnebortførelsessager. Kirsten Chesnuts advokat, Jytte Thorbek, forlanger sagen genoptaget og har allerede vundet en lille sejr, eftersom retten i Aalborg denne gang har erkendt, at den er inhabil, og har efterkommet Jytte Thorbeks ønske om, at der udpeges en uvildig såkaldt "sættedommer" fra retten i Århus. Advokat Jytte Thorbek kalder dommen over Kirsten Chesnut for et justitsmord med katastrofale følger. Kirsten Chesnut har således ikke set sin søn i over seks år, hendes formue er blevet beslaglagt af ex-manden, og hun har to amerikanske fængselsdomme på hver seks måneder, som betyder, at hun ikke kan rejse til USA. - For at Kirsten Chesnut kan få fængselsdommene ud af verden og rettet sin tilværelse op, er det afgørende, at det danske retsvæsen erkender, at den tidligere afgørelse om børnebortførelse er ugyldig og annulerer den. Når det sker, bliver sagen sendt direkte videre til USA, siger Jytte Thorbek. Fra retten i Århus oplyses det, at der endnu ikke er sat navn på den dommer, som skal tage stilling til, om Kirsten Chesnuts sag bliver taget op igen.