Lokalpolitik

Falske klitter fik grønt lys

Da de såkaldt kunstige klitter på Krageklit i Tornby blev etableret i 2007, som en støjvold for et nyt sommerhusområde, blev kommunen tidligt opmærksom på, at entreprenøren brød lokalplanen-

Fle­re ste­der stik­ker der mur­brok­ker ud af de kun­sti­ge klit­ter på Kra­ge­klit. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Louis

Fle­re ste­der stik­ker der mur­brok­ker ud af de kun­sti­ge klit­ter på Kra­ge­klit. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Louis

I den står der, at klitterne skal være lavet af klitjord. Vi kunne godt se, at det ikke var klitjord, men vi skønnede at det kunne accepteres, hvis bare det øverste lag blev en form for klitjord, så vegetationen kommer til ligne det man finder på rigtige klitter, siger planlægger Niels-Kristian Balle. Kommunens miljøafdeling har også kigget på jorden, og har konstateret, at det i hvert fald ikke er forurenet jord. Herfra blev der også givet tilladelse til at anvende murbrokker til at lave en midlertidig vej i området. Det er, ifølge kommunen, de murbrokker som nu også er blevet en del af klitterne og som altså stadig ikke er fjernet igen. Jorden stammer bl.a fra overskudsjord i forbindelse med byggeriet af en bilforretning på Frederikshavnsvej i Hjørring. De fleste kan blive enige om, at det i hvert fald ikke er klitjord Murbrokker skal væk Formand for kommunens plan og miljøudvalg Per Harfeld (V) har bedt om en redegørelse om sagen. Jeg mangler stadig et klart svar på, hvad der er op og ned i sagen. Men hvis der er givet tilladelse til at der laves en midlertidig vej med murbrokker, så skal de i hvert fald fjernes igen, siger Per Harfeld. Han mener dog ikke, at der kan blive tale om, at klitterne skal fjernes og genopføres med den rigtige jord. Det er jo svært at definere, hvad klitjord er. Og rigtig klitjord må man jo slet ikke flytte rundt på. Hvorfor står der så i lokalplanen, at det skal være klitjord? Man har jo nok ment, at det skal ligne klitter, siger Per Harfeld, der henviser til at man i en ny lokalplan for Kragevej i stedet har skrevet, at de nye kunstige klitter blot skal ligne rigtige klitter. Det er i hvert fald falsk betegnelse, at kalde dynger af landbrugsjord og byggeaffald for klitter. "En klit er en bakke af sand, som er dannet af vindens bevægelser". Sådan står der i et leksikon.