Skadedyrsbekæmpelse

Familie flygtet fra rotteplage

Husejer frygter at være stavnsbundet efter problem med rotter

AALBYBRO:Christian Nielsen, der bor midt i Aabybro, har sammen med sin hustru valgt at forlade familiens parcelhus. I snart et par måneder har parret boet i sommerhus i Saltum. De har svært ved at se en løsning på problemet. Især for Christian Nielsens kone har det været en belastning med rotter, der larmede under gulvet. Især ved sengetid tager rotterne fat i væggene nær soveværelset. Foreløbig har familien i hjemmet fanget en snes rotter, men problemer er, at rotterne nu har udviklet et talent for at undgå fælderne. Lars Lagergaard, der tager sig af rottebekæmpelse i Aabybro Kommune, siger, at han aldrig har været ude for noget lignende i den halve snes år, han har haft sit nuværende job. Han arbejder for firmaet A. Zuschlag, der er landsdækkende og tager sig af rottebekæmpelse i flere kommuner. Hovedparten af landets kommuner har efterhånden overladt rottebekæmpelse til et privat firma. Lovgivningen kræver, at kommunen to gange om året sørger for kontrol på ejendomme på landet. De kontrolbesøg tager Lars Lagergaard sig af i Aabybro Kommune. I byområder kan rottebekæmpelsesfirmaerne tilkaldes. Faktisk har man pligt til at melde det til sin kommune, hvis man har mistanke om at have rotter ved sin bolig. - Prolbemet hos Christian Nielsen er en skade på en kloakledning under huset, siger Lars Lagergaard. Christian Nielsen frygter, at gulvene i en stor del af huset skal lægges om. Ved at fylde op med cement kan man hindre, at der er plads til rotterne. Efter hans vurdering kan håndværkerudgifterne løbe op i omkring 100.000 kroner. Bl.a. er isoleringen flere steder ødelagt. - Hvis vi nu valgte at sælge huset, var vi nødt til at oplyse om problemet. Hvis vi ikke gjorde det, risikerede vi at løbe ind i en sag. Men den oplysning vil gøre huset svært at sælge, eller eventuelle købere vil kræve et stort nedslag i prisen, siger Christian Nielsen. Endnu har han ikke forsøgt at sælge huset, men regner indtil videre med at blive boende i sommerhuset. Det er et halvt år siden, at problemerne med rotterne begyndte. På det seneste er det blevet større, idet rotterne åbenbart har fundet ud af, at de skal undgå rottefælderne. Christian Nielsen har strøet mel omkring fælderne, og her viserne rotternes spor, at de færdes helt tæt hen til fælderne uden dog at gå i dem. Oven i de gener det i sig selv giver at have rotter i huset er fulgt langvarige diskussioner med familiens forsikringselskab om, hvor meget det dækker, og om hvad Christian Nielsen må gøre mod rotterne. Det har bl.a. været en disskussion om, hvorvidt brug af gift kunne give problemer med lugt fra døde rotter f.eks. under gulvet.