EMNER

Familie kan beholde sommerhus

Arvingerne efter den tidligere lejrchef på Bunken Camping ved Ålbæk får lov til at beholde det primitive sommerhus, som familien har haft i de sidste 25-30 år ved golfklubben Hvide Klit.

Golfklubben Hvide Klit byder både på masser af udfordringer - og smukke scenarier. Nu kan arvingerne efter den tidligere lejrchef på Bunken Camping bevare udsigten til golfspillernes udfoldelser. De har nemlig vundet retten til at blive i familiens s

Golfklubben Hvide Klit byder både på masser af udfordringer - og smukke scenarier. Nu kan arvingerne efter den tidligere lejrchef på Bunken Camping bevare udsigten til golfspillernes udfoldelser. De har nemlig vundet retten til at blive i familiens s

Vestre Landsret har netop frifundet boet efter den tidligere lejrchef, Arnholt Dam Hansen, for et krav om at rive en ældre garage og andre bygninger ned på det areal, som ellers er udlagt til fællesareal for sommerhusene i Bunken Vest. I 1959 lejede Arnholt Dam Hansen et ca. 2.000 kvadratmeter stort jordstykke af landmand Sivert Andersen, og opførte en minkfarm. I 1965 skulle han forny lejeaftalen, og Sivert Andersen foreslog, at han i stedet skulle købe arealet. Det kostede 5.000 kroner, men udstykningen kunne ikke gennemføres, da arealet var udlagt til landbrugsformål. Tiden gik og i begyndelsen af 1970'erne blev hele Sivert Andersens ejendom solgt til ejendomsudvikler Thorkild Kristensen, og den skulle udstykkes til sommerhuse. Arnholt Dam Hansen fjernede minkfarmen, men beholdt en mindre garage, ligesom han plantede arealet til med træer. Han og familien brugte garagen som fristed og senere som sommerhus, da han stoppede som lejrchef. Efterhånden byggede han lidt til og om, og der blev også sat en campingvogn op. Det generede ikke sommerhusejerne, der gik forbi den gamle farm på vej til stranden, og flere af dem havde et selskabeligt og venskabeligt forhold til familien Dam Hansen. Men i 2009 ville Grundejerforeningen Bunken Vest havde styr på tingene, og en generalforsamling pålagde bestyrelsen at anlægge sag mod Arnholt Hansen med krav om at rydde arealet og aflevere det til foreningen. Byretten mente som grundejerne, at Dam Hansen har disponeret over arealet i mere end 20 år, og at han derved kunne have opnået hævd. Men byretten mente til gengæld ikke, at familien har brugt ejendommen som sommerhus i et sådant omfang, at den har vundet hævd. Det er landsretten uenig i. Landsretten siger, at han har rådet over ejendommen i mere end 20 år, og på en måde, der er sædvanlig for et sommerhus. Samtidig lægger landsretten vægt på, at grundejerne har kendt til hans tilstedeværelse på grunden, og at ingen direkte har hindret ham i det, eller taget skridt til at forhindre det før i 2009. Så boet frifindes og kan således fortsat benytte bygningerne på fællesarealet som deres sommerhus. Efter nederlaget skal Grundejerforeningen Bunken Vest betale sagens omkostninger for begge retter med 105.000 kroner.