Redningsvæsen

Familie mistede alt

V. HASSING: En familie på Rabensvej ved V. Hassing stod efter en brand tirsdag tilbage med kun det tøj og de ejendele, som de samme dag havde forladt huset med. Efter at have forladt huset, gik det nemlig op i flammer, og da Hals Brandvæsen nåede frem, var bygningen helt overtændt, ilden var brudt gennem taget, og huset stod ikke til at redde. Det var naboen, der havde opdaget ilden og alarmeret brandvæsenet, og han fik efterfølgende kontakt til den uheldige husejer, der arbejdede på en fabrik i nærheden. Sidstnævnte fortalte, at han var taget af sted før konen og børnene, så han kontaktede straks konens arbejdsplads og fik heldigvis dér hurtigt bekræftet, at de var taget af sted inden branden - og at der derfor ikke var nogen at redde ud af det brændende huset. Brandvæsnet var på stedet i tre timer, og fra Hals Brandvæsen var der mødt to køretøjer og syv brandfolk, ligesom der fra Falck i Dronning var sendt en vandtankvogn med en tilhørende brandmand til stedet for at hjælpe. Årsagen til branden kendes endnu ikke.