Familie møder måske i retten

AALBORG:Den nærmeste familie til den dræbte Henrik Bjerremand Kristensen har endnu ikke besluttet, om de vil overvære den nye retssag mod Rasmus Popenda. - Vi er af psykologer blevet kraftigt advaret mod at overvære sagen, men måske gør vi det alligevel. Vel vidende, at der er forskel på at læse om det og så sidde i samme lokale som gerningsmanden og kunne se hans mimik og kropssprog, siger Peter Kristensen, der er bror til den dræbte. Han tilføjer, at de pårørende jo ikke kan gøre fra eller til i forhold dommen. - Det er samfundet, der straffer, og med den nye sag har samfundet ikke talt færdigt i denne sag, siger Peter Kristensen. De pårørendes kommentarer til byretsdommen på fire års frihedsberøvelse var få og sparsomme. Men familien og henrik Bjerremand Kristensens nærmeste venner vedgår, at det var svært at acceptere dommen og især svært at forstå, at drabet ikke blev takseret som drab, men som vold med døden til følge. Sorgen for de pårørende er privat. De ønsker ikke udtale sig om, hvordan man kommer videre i livet efter sådan et drab. - Sagen er fortsat et ømtåleligt emne for både familie og nære venner, siger Peter Kristensen.