EMNER

Familie og venner gør forskellen

Julen er hjerternes fest, siger man. Måske en lidt fortærsket kliché, men stadig med megen sandhed i. Det er nu vi samles i familiens og vennernes lag. Det er tid til hygge, nærvær og glæde.

Det er også forventningernes tid. Selvfølgelig kan tiden blive præget af et par gamle familiediskussioner. For er det nu and, gås eller flæskesteg, der skal på julebordet? Én ting er vi heldigvis enige om. Nok klarer vi ofte de daglige udfordringer enkeltvis, men uden familien og vennerne kommer vi ikke langt. Netop betydningen af familien og vennerne oplever jeg igen og igen, når jeg besøger vores udsendte mænd og kvinder langt fra Danmarks grænser. Det kræver mod og viljestyrke hos den enkelte soldat at være på international mission for Danmark. Men det er familien og vennerne, som gang på gang bliver fremhævet som den vigtigste støtte for soldaterne. I dag kan vi desværre ikke længere tage vores grundlæggende værdier, frihed og demokrati for givet. Netop dét er en af de væsentligste grunde til, at danske soldater ude i verden bidrager til at skabe større sikkerhed for os i Danmark. For at vi kan have en noget tryggere hverdag, hvor vores børn kan komme sikkert til og fra skole. Hvor vi som familier kan klare dagens gøremål uden frygt for vores kæres liv og velbefindende. Derfor yder vores udsendte soldater en kæmpe stor indsats for netop denne frihed. Og for det skylder vi dem en stor tak. Som forsvarsminister er det vigtigt for mig, at Danmark er en del af de forsvars- og sikkerhedspolitiske "familier", der samler de nationer, som ønsker frihed og demokrati - både i Danmark og i resten af verden. Enhver nation - stor som lille - kan naturligvis gøre mange ting alene. Men jeg er af den overbevisning, at vi kan nå meget længere, når vi handler i fællesskab, hvad enten det er med vores familier og venner eller på den internationale scene. Internationale organisationer som FN, NATO, EU og OSCE arbejder på hver sin måde for at fremme fred og sikkerhed i verden. Jeg bliver nogen gange spurgt, om vi virkelig har brug for dem alle? Og mit svar er altid - "ja, det har vi". For de bidrager hver især med en vigtig grundsten til det fundament, der kan være med til at skabe frihed og tryghed for det enkelte individ og samfundet. Så i juletidens ånd håber jeg som forsvarsminister på, at vi - trods vores forskelligheder og præferencer hvad angår julemad - alligevel får en god jul samt ikke mindst et lykkebringende 2011. Et år, hvor vi ved at arbejde godt sammen og bidrage til hver enkelt familie - det være sig i FN, NATO, EU eller OSCE-regi - kan komme længere og opnå mere i vores fælles indsats for frihed og demokrati i verden.