Familie skal rive deres hjem ned

Landsretten sætter stolen for døren - 1. oktober skal ulovligt opførte udhuse og tilbygninger være fjernet

AALBORG:Senest 1. oktober skal et ægtepar fra Vestbjerg have revet store dele af det hus ned, som de har boet i de seneste 22 år i Hammer Bakker. Det har Vestre Landsret afgjort, og samtidig har landsretten fastsat tvangsbøder på 1000 kroner om ugen til den 45-årige mand og hans 49-årige hustru, hvis ikke huset er gjort lovligt 1. oktober. Desuden skal de begge af med en bøde på 5000 kroner for i 21 år ulovligt at have boet i huset helårligt og for at have bygget til huset, selv om de ikke havde de fornødne tilladelser. Landsrettens afgørelse er en stadfæstelse af en dom fra byretten i Aalborg sidste år, men landsretten har dog sat bødestørrelserne lidt ned. Det startede med en hytte Siden 1982 har ægteparret boet ulovligt i deres hus i udkanten af Hammer Bakker, og de har i de forløbne år flere gange udvidet beboelsen uden myndighedernes viden og tilsagn. Vestre Landsret har tidligere stadfæstet en afgørelse fra Naturklagenævnet, der forbød parret at bo på ejendommen, og Aalborg Byråds tekniske udvalg fulgte i november afgørelsen op og satte parret stolen for døren. Udvalget med rådmand Henrik Thomsen (SF) i spidsen ville ikke givet parret dispensation til at blive boende. Senest ved årsskiftet 2003/2004 skulle de flytte fra huset, lød beskeden. Siden har familien skiftet folkeregisteradresse, men huset står der stadig. Da parret i 1982 købte en bjælkehytte på 65 kvadratmeter, var ejendommen allerede dengang tinglyst som fritidshus, men familien flyttede ind og blev registereret med folkeregisteradresse, og børnene har gået i den lokale skole og børnehave. I 1984 søgte familien om tilladelse til at opføre en 44 kvadratmeter stor fritliggende bygning til garage og udhus. Men inden Nordjyllands Amt havde behandlet sagen, trak familien ansøgningen tilbage og opførte uden myndighedernes viden en 60 kvadratmeter stor tilbygning. I 1989 blev selve huset udvidet med en kælder og en overetage på cirka 100 kvadratmeter. Det skete også uden, at man først havde søgt om tilladelse til udvidelsen. Senere blev der også opført en tilbygning med hestebokse og cykelskur uden tilladelse, og i 1999 søgte familien om lovliggørelse af byggerierne og lov til at bruge ejendommen som helårsbeboelse. Det skete i forbindelse med, at Aalborg Kommune havde orienteret amtet om de ulovlige tilstande. Hårdt slag Siden har der verseret et langstrakt juridisk opgør med diverse myndigheder, men slutresultatet er altså, at familien har tabt i alle instanser og skal rive store dele af huset ned. NORDJYSKE Stiftstidende har talt med familien, der nu prøvet på at gøre et sidste forsøg på at få beslutningen ændret via teknisk udvalg. Parret ønsker derfor ikke at stå frem, men familien lader dog forstå, at det er et hårdt slag, hvis de skal rive deres hjem ned. Et hjem som de selv har bygget nærmest helt fra grunden og lagt mange arbejdstimer i. Familiens synspunkt er, at kommunen i alle årene har været klar over, at de boede på ejendommen. Eksempelvis har de i alle årene betalt ejendomsskat, og med jævne mellemrum er den offentlige ejendomsvurdering sat i vejret. Familien undrer sig også over, at andre husejere i området har fået myndighedernes blå stempel til at foretage udvidelser. Blandt andet har en nabo for nylig udvidet med en store hestestald, der kan ses meget tydeligt på afstand.