Familieafdeling i flytterod

Det blev en anden arbejdsdag, da familieafdelingen flyttede ind på rådhuset i Thisted

Morten Kyndby Holm
So­ci­al­råd­gi­ver Jane Ber­tel­sen i flyt­te­ro­det i Ny Thi­sted Kom­mu­nes fa­mi­lie­af­de­ling. Foto: Klaus Mad­sen.
EMNER 3. januar 2007 05:38

Drifts- og anlægsafdelingen” står der uden for hendes kontor. Men det skal man ikke lade sig narre af. Det er flere uger siden, teknikerne rykkede ud af rådhuset i Thisted til fordel for Sydthy Kommunes tidligere administrationsbygning, hvor teknik- og miljøforvaltningen for hele den nye Thisted Kommune nu er samlet. På den første arbejdsdag i det nye år rykkede socialrådgiver Jane Bertelsen den modsatte vej. Hun har tidligere arbejdet i Sydthy Kommunes familie- og handicapafdeling, men er nu blevet en del af den nye kommunes familierådgivning. Denne afdeling er ved at indrette sig på den lange gang på anden sal på rådhuset i Thisted. Det med skiltene var en detalje, som der endnu ikke var blevet bragt i orden tirsdag, da Jane Bertelsen og hendes kolleger havde første arbejdsdag i den nye kommune. Hendes kontor var i går foreløbig møbleret med en kontorstol, mens skrivebordet - og telefon og computer - endnu ikke var på plads. - Så det bliver ikke til så meget sagsbehandling lige de første dage, konstaterer Jane Bertelsen midt i flytterodet. Hun tager dog situationen med godt hunmør - og har i øvrigt ikke noget bud på, om opgaven eventuelt kunne være løst på en mere hensigtsmæssig måde. - Jeg har ikke noget imod at gå til hånde med det praktiske, og jeg synes generelt, at det hele er blevet gennemført i en positiv ånd, siger hun. I øvrigt er der flere grunde til, at hun personlig er godt tilfreds med at have skiftet arbejdsplads. Hun bor i Thisted og slipper derfor for den daglige køretur til og fra Hurup. Og desuden får hun i den nye og større afdeling lov til at specialisere sig om det område, som interesserer hende. Mens bl.a. Jane Bertelsen knokler for at komme på plads i de nye omgivelser, er der et hold kolleger, som er parat til at tage sig af de akutte sager. I øvrigt vil familierådgivningen fortsat være opdelt i lokale teams, der har henholdsvis den sydlige, nordlige og midterste del af den nye kommune som deres arbejdsområder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...