Familiefond skaber glæde på AAU

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Frem til 2014 hedder Aalborg Universitets førstemand Finn Kjærsdam. Arkivfoto: Michael Koch

STØTTE:Det Obelske Familiefond har på sit nyligt afholdte bestyrelsesmøde bevilget legater på i alt 7.060.000 kroner. Af bevilgede legater kan nævnes følgende: Aalborg Universitet Inkl. afdelinger i Esbjerg Ballerup og København 1 . Enkeltpersoner – Forskningsophold og kongresdeltagelse, hvor legatmodtager har indlæg: Adjunkt Mette Dencker Johansen, konference i Norge (2000 kr.); Lektor Kristoffer Jensen, konference i Tyskland (3000 kr.); Adjunkt Anne Grethe Julius Pedersen, konference i Finland (3000 kr.); Lektor Morten Søndergaard, konference i Tyskland (3750 kr.); Adjunkt Tahir Riaz, konference i Polen (4000 kr.); Professor Per Christiansson, konference i Tyrkiet (4000 kr.); Adjunkt Brian Vad Mathiesen, konference I Kroatien (4000 kr.); Lektor Carsten Heyn-Johnsen, konference på Island (4000 kr.); Lektor Charlotte Bruun, konference på Island (4000 kr.); Adjunkt Martin Lehmann, konference i Finland (4000 kr.); Adjunkt Izabela Nielsen, konference i Italien (4000 kr.); Adjunkt Jens Myrup Pedersen, konference i Polen (4000 kr.); Assistant professor Dil Muhjammad Akbar Hussain, konference i Australien (4500 kr.); Adjunkt Ulrich Fahrenberg, konference i Tjekkiet (5000 kr.); Lektor Lars Skov Henriksen, konference i USA (5000 kr.); Adjunkt Anders Albrechtslund, konference i USA (5000 kr.); Adjunkt Bo Rohde Pedersen, konference i USA (5000 kr.); Professor Per H. Jensen, konference i Italien (5000 kr.); Adjunkt Yannick Le Moullec, konference i Dubai (5500 kr.); Lektor Bent Boel, konference i Syd Afrika (5750 kr.); Adjunkt Ari Assent, konference i USA (6000 kr.); Lektor Kristoffer Jensen, konference i Indien (6000 kr.); Lektor Steen Fryba Christensen, konference i Kina (6500 kr.); Lektor Thomas Moeslund, konference i USA (7000 kr.); Lektor Jiri Srba, konference i Brasilien (7000 kr.); Adjunkt Henrik Schiøler, konference i USA (7000 kr.); Professor Peter V. Nielsen, konference i USA (7500 kr.); Lektor Jiri Srba, konference i Kina (7500 kr.); Professor Ole Skovsmose, konference i Indien (8000 kr.); Amanuensis Gitte Tjørnehøj, konference i Kina (8000 kr.); Forskningsadjunkt Mads Græsbøll Christensen, konference i USA (8000 kr.); Lektor Ole Borch, konference i USA (8000 kr.); Lektor Mogens Ove Madsen, konference i Japan (8000 kr.); Lektor Dorte Hammershøi, konference i Japan (9000 kr.); Lektor Rita Cancino, konference i Syd Afrika (9000 kr.); Lektor Jesper Kjeldskov, konference i Australien (9500 kr.); Lektor Hans Hüttel, konference i Australien (10.000 kr.); Adjunkt Mikael B. Skov, konference i Australien (10.000 kr.); Professor Lars Arendt-Nielsen, promotiontur til Japan (12.000 kr.) og Adjunkt Klaus Trangbæk, konference i Kina (14.000 kr.). 2. Forskning Institut for Medieteknologi (10.000 kr.) Lektor Thomas Bjørner. Støtte til forskningsprojektet ”Den oplevede virkelighed”. Projektets formål er at finde svar på spørgsmålene ”Hvordan skabes nye og bedre metoder til analyse af menneskers holdninger og adfærd, som gør at der kan skabes større indsigter i forhold til vores omgang med medier, og mulig skabelse af bedre innovation og nye produkter. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (15.000 kr.) Lektor Jeppe Lund Nielsen. Støtte til projektkonkurrencen ”Nordjysk Naturtalent 2010” indenfor naturvidenskab. Har fundet sted hvert år siden 2005, og målgruppen er 3 g. elever fra Nordjyllands gymnasier som inviteres til at deltage i en konkurrence om at udføre et naturvidenskabeligt projekt inden for fysik, kemi, biologi og matematik. Virtuelt Center for Sundhedsinformatik (18.000 kr.) Professor Christian Nøhr. Støtte til afholdelse af international konference. Der forventes deltagelse af 150 personer. Institut for Kommunikation (50.000 kr.) Professor Lone Dirckinck-Holmfeld. Støtte til afholdelse af international konference. Der forventes deltagelse af 120 – 150 forskere. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (50.288 kr.) Lektor Asbjørn Haaning Nielsen. Støtte til indkøb af udstyr til måling af kuldioxid. I Danmark har vi igennem tiden udviklet en infrastruktur, hvor en væsentlig del af samfun dets affaldsproduktion bortskaffes via spildevand i kloaksystemer. Hovedparten af spildevandet renses efterfølgende i centrale rensningsanlæg. Både i forbindelse med rensningen af spildevand, samt under afledningen i afløbssystemer, sker der en væsentlig biologisk og kemisk omsætning, af spildevandets bestanddele. Særlig vigtig er den biologiske omsætning af organiske stoffer, som bl.a. resulterer i dannelsen af kuldioxid under et forbrug af opløst ilt. Måling af kuldioxid i spildevand og slam udføres i dag ved hjælp af kemiske analyser på prøver der udtages manuelt. Denne metode er forbundet med en række ulemper, hvoraf specielt analysetid og prøvehåndtering sætter grænser for antallet af målinger. Inden for de seneste år er der imidlertid udviklet måleudstyr til kontinuert måling af opløst kuldioxid i væsker. Apparaturet vil endvidere finde generel anvendelse ved andre af instituttets forskningsgrupper. Institut for Maskinteknik (59.516 kr.) Lektor Shaoping Bai. Projekt til udvikling af robot arme, der kan bistå i den daglige tilværelse for personer med handicap på arme, eller dårligt fungerende arme, kan gøre forskel i deres liv ved en opnået uafhængighed og forbedret livskvalitet. En ny letvægts-menneskelignende arm monteret på kørestolen, vil blive designet og udviklet som et hjælpemiddel. Den nye robot, der er udviklet af state of the art design teknologi, er let i vægt, strømbesparende og overlegen i forhold til eksisterende løsninger. Institut for Elektroniske Systemer (72.000 kr.) Professor Søren Holdt Jensen. Støtte til afholdelse af europæisk konference. Konferencen har været afholdt 17 gange tidligere, men det er første gang at det er lykkedes at trække konferencen til Danmark og Aalborg. Der forventes omkring 800 deltagere. Institut for Elektroniske Systemer (75.000 kr.) Professor Torben Larsen. Støtte til forskningsudstyr til brug indenfor kommunikationsteknologi. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi (80.772 kr.) Professor Torben Moos. Støtte til indkøb af operationsmikroskop. Mikroskopet skal bl.a. anvendes til eksperimentelle undersøgelser af hjernens funktion. Statens Byggeforskningsinstitut – Aalborg Universitet (100.000 kr.) Seniorforsker Kim Haugbølle. Støtte til afholdelse af international konference i 20 11 med deltagelse af ca. 100 forskere og industrirepræsentanter primært fra de nordiske lande. Konferencen har været hvert andet år siden 1999 og er det største og vigtigste samlingssted for nordiske forskere inden for fagområderne byggeledelse og byggeøkonomi. Det er første gang konferencen afholdes i Danmark. Institut for Produktion (100.000 kr.) Studerende Casper Høgh. Fortsat støtte til Unicorn Race Engineering. Unicorn Race Engineering består af en gruppe på omkring 15 studerende, som på frivillig basis er dedikeret til design, fabrikation, kørsel, innovation og markedsføring af en high performance formula racerbil. Teamet er ansvarlig for alle aspekter af projektet såsom konstruktion, økonomistyring og public relations. Hvert år fremstiller holdet en komplet ny bil til Formula SAE serien, som bygger på et regelsæt, der er designet til at udfordre de studerendes viden, fantasi og kreativitet. Arkitektur og Design (100.000 kr.) Lektor Ole Pihl. Støtte til projektet ”Play your City 2” – Fjordbyen mellem krig, kunst og fred. På Limfjordens sydlige bred, hvor Vestbyen hører op, ligger to af Aalborg små museer og turistattraktioner. Marine Museet og Forsvars & Garnisonsmuseet. Begge disse museer og området trænger alvorligt til fornyelse. For at rejse en bred debat mellem borgere, kommune og de forskellige erhvervsinteresser, er det nødvendigt af formidle projektet på en grundig måde. Det skal gøres med tegninger, fotos og 3D grafik. Det er muligt med de nye typer software, at skabe en 3D model af hele området, så brugeren/borgeren kan gå en virtuel tur, sejle på og svømme i Limfjorden, gå ind i Marine Museet og Forsvars & Garnisonsmuseet. På den måde vil man som borger kunne ”gå en tur i projektet” før det findes, ligesom man spiller et computerspil. Projektet vil også invitere kommunalbestyrelsen på en virtuel tur i parken og på den måde bruge den nye teknologi som et redskab i den politiske beslutningsproces og debat. ”Play Your City 2”, skal udstilles på Utzon Centret i november 2010 for byens borgere. Centre for Human Appliances and Technology (200.000 kr.) Centerleder Hans Jørgen Brodersen. Støtte til indkøb af 1 stk. transportable lysfølsomme Photron SA 1 monokrom kameraer med 8 GB hukommelse og op til 5400 billeder i sekundet. Kameraerne kan anvendes af mange af de institutter som indgår som en del af centret til visuelle forskningsforsøg og eksperimenter inden for materialer og bevægelser. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (229.619 kr.) Lektor Lars Haastrup Pedersen. Støtte til anskaffelse af højtryks- væskekromatorgraf. Instituttet har igennem en årrække udviklet en række enzymkatalyserede processer, hvor man udnytter enzymernes særlige selektive egenskaber til at katalysere helt specifikke processer, som ikke tilsvarende kan lade sig gøre ved anvendelse af konventionelle kemiske metoder. Man er i stand til at udnytte og opskalere disse bioprocesser til fremstilling af kulhydratbaserede antibiotika og produgs, men man mangler udstyr til at foretage den endelige oprensning af de syntetiserede stoffer i større skala (gram til kilogram). Dette er en forudsætning for at instituttets samarbejdspartnere kan teste stoffernes medicinske egenskaber og biologiske aktivitet i deres model systemer. Formålet med dette samarbejde er bl.a. at udvikle og afprøve medicinske præparater til behandling af slidgigt. Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi (455.000 kr.) Lektor Kim Lambertsen. Støtte til anskaffelse af røntgen diffraktometer. Apparaturet giver mulighed for at anvende en teknik som muliggør bestemmelse af materialers krystalstrukturer eller fraværet af samme, og er en af de vigtigste teknikker til karakterisering af materialer og stoffer, strækkende sig fra beton over plastik til medikamenter på pulverform. 3. Andet Rektor Finn Kjærsdam (850.000 kr.) Støtte til studerendes udenlandsophold i 2010. Det Obelske Familiefond er et erhvervsdrivende fond, der er hovedaktionær i C.W. Obel A/S. Fondets formål er at støtte udviklingen i Nordjylland. Dette sker gennem årlige tildelinger til forsknings-, uddannelsesmæssige og kulturelle formål. Vi bringer de næste dage flere oplysninger om modtager af støtte til Aalborg Sygehus og kulturelle formål.

Forsiden