Familiehus skal bryde social arv

Måske familiehus i Slottet, når skolefritidsordningen flyttes på Brovst Skole

BROVST:Brovst Kommune er langt med planerne om oprettelse af et familiehus, hvor familier med særlige behov kan få hjælp, så de kan få deres dagligdag til at fungere bedre. I forbindelse med udarbejdelsen af en familiepolitik for Brovst Kommune har et udvalg udarbejdet en model for et sådant familiehus, hvor fagmedarbejdere inden for familieområdet skal lære forældre, hvordan de tager sig af deres børn, og hvordan de skal føre hus. Borgmester Mogens Gade (V) forestiller sig, at familiehuset vil kunne indrettes i Slottet i Kirkegade, hvor der nu er skolefritidsordning. Slottet bliver ledigt, når den forestående udvidelse af Brovst Skole er færdig og SFOen flyttes dertil, formentlig i sommeren 2006. Mogens Gade hilser planerne om et familiehus velkommen: - Det er meget vigtigt at kunne hjælpe familier med sociale problemer, så vi kan få brudt den sociale arv, siger Mogens Gade. Jeg forestiller mig, at folk skal kunne bo eller komme i familiehuset. F.eks. at forældre kommer om morgenen med deres børn, følger dem i dagpleje og kommer tilbage og får undervisning i, hvordan en familie skal fungere. I familiepolitik-rapporten understreges, at den tidlige indsats skal foregå tidligere. Det vil i mange tilfælde medføre, at små problemer bliver løst i stedet for at vokse sig større. Modellen for et familiehus i Brovst er bl.a. blevet til efter studiebesøg i familiehuset i Fjerritslev. Udvalget foreslår, at et familiehus bl.a. får følgende funktioner: Intensiv familiebehandling Parsamtaler Individuel samtaleterapi } Fællesarrangementer for flere familier (fællesspisning, ture/ferier, voksenaftener) Grupper for unge mødre, kommende forældre ved sundhedsplejersker og jordemor. Kommunen køber i øjeblikket familiebehandling hos amtet eller private. Behandling i kommunalt regi ventes at kunne medføre besparelser. Endelig understreges det i rapporten, at det faglige miljø vil blive styrket, når faggrupper, der arbejder med de samme problematikker, samles i det samme hus.