Familielandbruget fortsat splittet omkring fusionsoplæg

EMNER 25. september 2002 08:00

KLIM: En eventuel kommende fusion mellem Dansk Familielandbrug og Landboforeningerne var det dominerende emne, da 55 medlemmer i Han Herreds Familielandbrug mødtes til den årlige stiftelsesfest i Klim Forsamlingshus. De to indledere var næstformanden i Dansk Familielandbrug, Niels Kr. Larsen, Thurø, som er modstander af en fusion, samt formanden for driftsøkonomiudvalget i Dansk Familielandbrug, Henrik Bertelsen, der er tilhænger. Fælles for de to debattører er, at de har været med i det fælles forhandlingsudvalg, der har været nedsat af Familielandbruget og Landboforeningerne med henblik på en sammensmeltning. Denne aften skulle de give deres bud på ”Familielandbruget - med eller uden fusion”. Henrik Bertelsen pegede på Familielandbrugets faldende medlemstal som et vægtigt argument for en fusion, som han mente ville styrke familielandbrugets interesser. - Skal vi bestå som selvstændige, er vi nødt til at skaffe flere medlemmer eller skære ned på aktiviterne i i organisationen. Eksempelvis indskrænke antallet af ansatte på sekretariatet i København. Med 5000 medlemmer er vi for få til at kunne udrette noget, mente Henrik Bertelsen. Han påpegede samtidigt, at konsekvensen ved at fortsætte som en selvstændig enhed vil være, at der må skæres ned på rådgivning og meget andet. - Sammen med Landboforeningerne vil vi udgøre en større enhed og dermed styrke vore interesser, mente han. De stik modsatte synspunkter repræsenterede Niels Kr. Larsen, som mente at Dansk Familielandbrug sagtens kan bestå som en selvstændig enhed. Dog ville han ikke udelukke visse former for samarbejde med Landboforeningerne. - Det kunne eventuelt være gennem et driftsøkonomisk samarbejde med kontoret i Skejby. Han pegede desuden på Familielandbrugets gule handlingsplan. - Den beskriver, hvad vi arbejder for. Gennem en ajourføring af denne plan kunne udarbejdes nye oplæg og initiativer, som giver basis for at bevare Familielandbruget som en selvstændig organisation, påpegede Niels Kr. Larsen. Efter indlæggene havde tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål, og stemningen afspejlede at tilhængere og modstandere er splittet i spørgsmålet om en sammensmeltning af de to organisationer. Urafstemning @Brød.9.u-indrykDesuden lagde regionsformand Søren Hansen op til debat om en eventuel urafstemning omkring fusionsspørgsmålet, selv om der i Familielandbrugets vedtægter ikke foreligger noget om denne praksis. I så fald en sådan afstemning bliver en realitet, hvem har så stemmeret - a eller b-medlemmer. A-medlemmer er de landmænd som fortsat driver landbrug, medens b-medlemmer er dem, der har afviklet deres landbrug og fortsat betaler kontingent. En uforpligtende prøveafstemning blandt de fremmødte om deres holdning til en urafstemning viste et lille flertal for. Ifølge Georg Andersen, formand for Han Herreds Familielandbrug, blev det en god debataften, hvor masser af spørgsmål blev lagt frem. - Især situationen omkring den indbyrdes uenighed er vanskelig at håndtere, og det mener jeg skyldes det dårlige og langtfra gennemarbejde oplæg, der blev lagt frem fra start. Derfor er folk frustrerede, siger Georg Andersen. Inspirationspris @Brød.9.u-indrykEfter kaffen uddeltes Familielandbrugets ”Inspirationspris 2002”, og dette års modtager blev lokalhistoriker Ingvard Jacobsen, Øsløs. Begrundelsen for at tildele Ingvard Jacobsen prisen er hans utrættelige arbejde med at skildre husmandsbevægelsen fra dens opståen i slutningen af forrige århundrede og frem til i dag. Prisen består af et årskrus sponseret af Egnsbank Han Herred og et diplom.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...