Detailhandel

Familielivet trængt af lukkelov

Der foregår i denne tid en livlig debat om liberalisering af lukkeloven. Regeringen med Dansk Folkeparti i ryggen lægger op til en vidtgående ændring med søndagsåbent 20 gange om året. Kristelig Fagbevægelse mener, at det vil få store menneskelige omkostninger at give lukkeloven fri line.

Mange butiksansatte, der arbejder om søndagen, finder det svært at få tid til familie og venner. Og mange har problemer med at forene fritid og arbejde i uger med søndagsarbejde. Men det er ikke et hensyn, der bliver skelet meget til i debatten. Hvad hjælper det, at en butiksansat, der arbejder om søndagen, kan holde fri en onsdag? I børnefamilier har børnene nu engang kun fri lørdag og søndag og kan ikke vælge, hvilke dage de vil i skole eller institution. Hvis der efterhånden ikke er forskel på hverdage og fridage, er familien truet. Kristelig Fagbevægelse har spurgt sine butiksansatte medlemmer om deres holdning til søndagsarbejde, og her viser der sig en trist virkelighed. Mange ansatte føler sig ekstra stressede i de uger, hvor de har søndagsarbejde, og det er vel at mærke med de nuværende åbningstider. En yderligere liberalisering af åbningstiderne vil kun lægge et endnu større pres på de ansatte og deres muligheder for at have et fritids- og familieliv. En liberalisering af lukkeloven vil have større konsekvenser for de butiksansatte og deres familier, end politikerne ser ud til at tage alvorligt. Kristelig Fagbevægelse mener, at det er uansvarligt at spille hasard med de butiksansattes trivsel.