Familien klager over tiltalte

HOBRO:Pårørende til afdøde Claus Meldgaard Pedersen er langt fra tilfredse med politiets og anklagemyndighedens indsats i sagen. De har klaget til Rigsadvokaten over, at Statsadvokaten kun rejste tiltale for almindelig vold og ikke grov vold med døden til følge mod den 19-årige gerningsmand. Rigsadvokaten har endnu ikke afgjort klagen. - Vi undrer os over, at man kan gennemføre sagen ved byretten, inden Rigsadvokaten har talt, siger Anna Maria Bergmann, moster til den afdøde. Politiadvokat Maria Ohrt-Nissen fra Nordjyllands Politi i Hobro: - Klagens konkrete indhold går på, at man mener, der er mangler ved efterforskningen. Disse forhold har ikke betydning for spørgsmålet om tiltalen, og derfor kunne vi godt gennemføre sagen nu, siger Maria Ohrt-Nissen. Hun tilføjer, at Rigsadvokaten har meddelt, at klagen vil blive afgjort inden fristen for anke i byretssagen udløber om knap to uger. Maria Ohrt-Nissen kan ikke sige, hvad det får af konsekvenser for sagen, hvis Rigsadvokaten giver klagerne ret. Anna Maria Bergmann kritiserer også selve bevisførelsen under retssagen. - Hvorfor indkaldte politiet ikke en retsmediciner til at vurdere, om et knytnæveslag kan give et kraniebrud og den efterfølgende blødning i hjernen. Det kunne have fjernet tvivlen, mener den afdødes moster.